Gå til innhold

Deklarering i TVINN

TVINN er Tolletatens elektroniske system for utveksling av tolldeklarasjoner. Systemet sikrer næringslivet effektiv frigjøring av varene (fortolling).

TVINN bidrar til:

 • raskere tollekspedering og hurtigere frigjøring av varene
 • likebehandling
 • enklere kontrollutvelgelse
 • kostnadsbesparelser for næringslivet og Tolletaten
 • forenkling ved at du kan overføre tolldeklarasjoner døgnet rundt

Hvem kan deklarere i TVINN?

Alle importører, eksportører og speditører kan søke om tillatelse til elektronisk overføring av tolldeklarasjon til TVINN. For å få slik tillatelse må virksomheten oppfylle vilkårene satt av Tolletaten.

Ønsker du å søke om slik tillatelse, må du i tillegg ha følgende:

 • Identifikasjonsnummer (Nodi-nummer). Det får du ved å sende en søknad til Norstella.
 • Programvare tilpasset elektronisk overføring av tolldeklarasjoner til TVINN. Det er mange programvareleverandører som tilbyr denne typen programvare.
 • Opprette kommunikasjon med nettverksleverandør Tietoevry.

Søknad om tillatelse til elektronisk overføring av tolldeklarasjon sender du til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.

Før du får tillatelse til deklarering i TVINN må du gjennomfør en testperiode. Hensikten med testperioden er sikre at programvaren kan kommunisere korrekt med TVINN, at du er i stand til å deklarere korrekt og håndtere meldinger fra TVINN korrekt. Etter gjennomført testperiode får du endelig godkjenning for innsending av tolldeklarasjoner til TVINN.

Det er du som deklarant som er ansvarlig for at programvaren du benytter er oppdatert, egnet til formålet og tilfredsstiller de krav som stilles av Tolletaten.

Slik foregår deklarering i TVINN

Du sender tolldeklarasjon elektronisk til TVINN, som kontrollerer hver tolldeklarasjon for formelle feil (inputkontroll). Dersom inputkontrollen i TVINN avdekker feil i en tolldeklarasjon, vil den bli avvist.

Når en tolldeklarasjon avvises i inputkontrollen, returnerer TVINN automatisk en feilmelding til deg. Du må sende en ny og korrekt utfylt tolldeklarasjon.

Feil som avdekkes i inputkontrollen kan være:

 • ugyldig varenummer er ført opp i tolldeklarasjonen
 • nødvendige lisenser og tillatelser er ikke ført opp i tolldeklarasjonen
 • feil tollsats er ført opp i tolldeklarasjonen
 • Feilmeldinger i TVINN

I inputkontrollen kan en tolldeklarasjon også tas ut til statistisk kontroll. Når det skjer, sendes tolldeklarasjonen automatisk tilbake til deg med beskjed om å sende korrigert versjon av den opprinnelige deklarasjonen. Du må undersøke om de deklarerte opplysningene er korrekte. Dersom du oppdager feil, må de rettes før du sendes en korrigert versjon. Meldingen gir en indikasjon på hva som kan være feil.

Når en tolldeklarasjon passerer inputkontrollen uten å bli avvist, kan den bli valgt ut til manuell behandling. Manuell behandling kan innebære:

 • kontroll av dokumenter
 • kontroll av varer
 • beskjed om å kontrollere opplysninger som kan være feil
 • beskjed om å korrigere opplysninger som Tolletatens kontroll har avdekket at er feil

Dersom tolldeklarasjonen blir valgt ut til manuell behandling får du tilbakemelding om dette innen 15 minutter etter at tolldeklarasjonen er sendt inn. Når tolldeklarasjonen ekspederes av Tolletaten etter manuelle behandling, blir den tildelt ekspedisjons- og løpenummer.

Hvis Tolletaten ikke tar ut tolldeklarasjonen til manuell behandling, blir den automatisk ekspedert i TVINN og tildelt ekspedisjons- og løpenummer.

Du vil motta melding fra TVINN om at tolldeklarasjonen er ekspedert. Ekspedisjons- og løpenummeret er kvitteringen fra Tolletaten på at varene er deklarert og at varene omfattet av tolldeklarasjonen er frigitt (fortollet).

Hvor skal tolldeklarasjonen sendes?

Når du mottar tillatelse til elektronisk overføring av tolldeklarasjon, vil du også få tildelt ekspedisjonsenhet som du skal sende tolldeklarasjonene til. Informasjon om ekspedisjonsenheten fremgår av tillatelsen.