Gå til innhold

Deklarering i TVINN

TVINN er Tolletatens elektroniske system for utveksling av deklarasjoner. Systemet sikrer næringslivet effektiv frigjøring av varene (fortolling).

TVINN bidrar til:

 • raskere tollekspedering og hurtigere frigjøring av varene
 • likebehandling
 • enklere kontrollutvelgelse
 • kostnadsbesparelser for næringslivet og Tolletaten
 • forenkling ved at du kan overføre deklarasjoner døgnet rundt

Hvem kan deklarere i TVINN?

Alle importører, eksportører og speditører kan søke om tillatelse til elektronisk overføring av deklarasjon til TVINN. For å få slik tillatelse må virksomheten oppfylle vilkårene satt av Tolletaten.

Ønsker du å søke om slik tillatelse, må du i tillegg ha følgende:

 • Identifikasjonsnummer (Nodi-nummer). Det får du ved å sende en søknad til Norstella.
 • Programvare tilpasset elektronisk overføring av deklarasjoner til TVINN. Det er mange programvareleverandører som tilbyr denne typen programvare.
 • Opprette kommunikasjon med nettverksleverandør Tietoevry.

Søknad om tillatelse til elektronisk overføring av tolldeklarasjon sender du til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.

Før du får tillatelse til deklarering i TVINN må du gjennomfør en testperiode. Hensikten med testperioden er sikre at programvaren kan kommunisere korrekt med TVINN, at du er i stand til å deklarere korrekt og håndtere meldinger fra TVINN korrekt. Etter gjennomført testperiode får du endelig godkjenning for innsending av deklarasjoner til TVINN.

Det er du som tollrepresentant som er ansvarlig for at programvaren du benytter er oppdatert, egnet til formålet og tilfredsstiller de krav som stilles av Tolletaten.

Slik foregår deklarering i TVINN

Du sender deklarasjon elektronisk til TVINN.

Deklarasjoner i TVINN identifiseres med deklarasjons-ID. Deklarasjons-ID er en unik identifikator for en gitt deklarasjon som genereres i programvaren til tollrepresentant, og benyttes i kommunikasjonen mellom tolletaten og tollrepresentanten.

Deklarasjons-ID er sammensatt av Tollrepresentants org.nr (9 siffer), deklarasjonsdato (ddmmyyyy), sekvensnummer (maksimalt seks siffer) og versjonsnummer (1-2 siffer).

TVINN kontrollerer hver deklarasjon for formelle feil (inputkontroll). Dersom inputkontrollen i TVINN avdekker feil i en deklarasjon, vil den bli avvist.

Når en deklarasjon avvises i inputkontrollen, returnerer TVINN automatisk en feilmelding til deg. Du må sende en ny og korrekt utfylt deklarasjon.

Feil som avdekkes i inputkontrollen kan være:

 • ugyldig varenummer er ført opp i deklarasjonen
 • nødvendige lisenser og tillatelser er ikke ført opp i deklarasjonen
 • feil tollsats er ført opp i deklarasjonen
 • Feilmeldinger i TVINN

I inputkontrollen kan en deklarasjon også tas ut til statistisk kontroll. Når det skjer, sendes deklarasjonen automatisk tilbake til deg med beskjed om å sende korrigert versjon av den opprinnelige deklarasjonen. Du må undersøke om de deklarerte opplysningene er korrekte. Dersom du oppdager feil, må de rettes før du sendes en korrigert versjon. Meldingen gir en indikasjon på hva som kan være feil.

Når en deklarasjon passerer inputkontrollen uten å bli avvist, kan den bli valgt ut til manuell behandling. Manuell behandling kan innebære:

 • kontroll av dokumenter
 • kontroll av varer
 • beskjed om å kontrollere opplysninger som kan være feil
 • beskjed om å korrigere opplysninger som Tolletatens kontroll har avdekket at er feil

Dersom deklarasjonen blir valgt ut til manuell behandling får du tilbakemelding om dette innen 15 minutter etter at deklarasjonen er sendt inn. Når deklarasjonen ekspederes av Tolletaten etter manuelle behandling, blir den tildelt ekspedisjons- og løpenummer.

Hvis Tolletaten ikke tar ut deklarasjonen til manuell behandling, blir den automatisk ekspedert i TVINN og tildelt ekspedisjons- og løpenummer.

Du vil motta melding fra TVINN om at deklarasjonen er ekspedert. Ekspedisjons- og løpenummeret er kvitteringen fra Tolletaten på at varene er deklarert og at varene omfattet av deklarasjonen er frigitt (fortollet).

Hvor skal deklarasjonen sendes?

Når du mottar tillatelse til elektronisk overføring av deklarasjon, vil du også få tildelt ekspedisjonsenhet som du skal sende deklarasjonene til. Informasjon om ekspedisjonsenheten fremgår av tillatelsen.