Gå til innhold

Webinar: Digitoll og endringer av høring 2

Direktekjøringsordningen avvikles mars 2025 og det innføres digital melde- og opplysningsplikt. På dette webinaret gir vi deg viktig informasjon og oppdateringer av endringer som kommer på bakgrunn av høring 2.

Tid: 13. juni, kl 10:00 -12.00

Tema for webinaret:

  • Endringer høring 2.
  • Tidsplaner og status Digitoll.
  • Oppdatering rundt ICS2.
  • Gjennomgang av regelverket rundt forhåndsvarsling av varer fra 3. land ICS2 fase 2.
  • Q&A.

Den 1. oktober 2023 får alle aktørene mulighet til å begynne å bruke grensesnittet Digitoll melde og opplysning fly. 

Opptak av webinar og presentasjon: