Gå til innhold

Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen fra 1. januar 2022

HS-nomenklaturen, som tolltariffen bygger på, inneholder store endringer fra 2022.

Endringer skjer for å gjenspeile internasjonal handel – nye oppdelinger blir gjort for nye produkter og oppdelinger blir slettet for produkter som det er mindre handel med.

I HS2022 vil du finne 351 forskjellige endringer, herunder endringer i notene, posisjonene og underposisjonene.

Dette er noe av det som blir nytt

  • Ny posisjon for e-avfall
  • Ny posisjon for visse miljøskadelige produkter
  • Ny posisjon for spiselig mel og pelleter av fisk, krepsdyr og bløtdyr
  • Ny posisjon for spiselige insekter
  • Ny posisjon for nye tobakks- og nikotinprodukter (herunder e-sigaretter og dampere)
  • Ny posisjon for ubemannede luftfartøyer (droner)
  • Ny posisjon for 3D-skrivere
  • Ny underposisjon for smart-telefoner
  • Ny underposisjon for placebo og anonymiserte kliniske behandlingssett
  • Nye underposisjoner for «dual use»-varer, f.eks gasstette biologiske sikkerhetsskap

En forenklet utgave av tolltariffen 2022, med varenummer og varenummertekster finner du i excelfilen nedenfor. 

 

Venstre side er originalteksten på engelsk, høyre side er norsk oversettelse. Dersom du finner noen feil i oversettelsen, setter vi stor pris på å høre fra deg. Du treffer oss på tolltariffen@toll.no.

HS-nomenklaturen, som danner basis for den norske tolltariffen, endres kun hvert 5. år. Endringene gjelder for alle land som har tiltrådt HS-konvensjonen. HS-nomenklaturen brukes i 98 % av verdenshandelen.
Krav for å opprette en posisjon (fire siffer) er at det er internasjonal handel i en størrelse på 100 000 USD, og kravet for å opprette en underposisjon (seks siffer) er 50 000 USD.

Endringer på nasjonalt nivå

På nasjonalt nivå vil det komme oppdelinger for dyrefôr til fisk, hovedsakelig i kapittel 7, 8 og 20. Det er tatt inn for å vise tilbudet i noen frihandelsavtaler. Tolltariffen som Åpne data vil være tilgjengelig 1.1.2022.

Høringer