Gå til innhold

Finn riktig varenummer i tolltariffen

Tolltariffen er et hjelpemiddel for deg som skal importere varer til Norge i næringsøyemed. For å finne ut om du skal betale toll for varen din må du først vite varenummeret.

Skal du som privatperson importere varer på nett til eget bruk, kan du finne ut hva du skal betale i toll og avgifter med vår importkalkulator.

Hva er tolltariffen?

Tolltariffen er et oppslagsverk for koding og beskrivelse av varer (klassifisering). Den finnes både i bokform og elektronisk. I den elektroniske utgaven er hvert varenummer knyttet opp mot de respektive toll- og avgiftssatser.

Hva er et varenummer?

Et varenummer består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale. Dette betyr at de seks første sifrene i et varenummer på en utenlandsk faktura i utgangspunktet er identisk med de seks første sifrene i den norske tolltariffen.

De fire første sifrene kalles for posisjon. Disse står med fet skrift i tolltariffen. Tilhørende tekst (som også står med fet skrift) kalles for posisjonstekst. De to neste sifrene kalles for underposisjon. Alle åtte sifrene samlet, kalles for varenummer. 

Eksempel på varenummer
61.09.1000 - t-skjorter av bomull

Hvorfor er det så viktig å ha korrekt varenummer?

Alle avgifter er knyttet opp til de forskjellige varenumrene. Korrekt varenummer gir deg korrekte toll- og avgiftsopplysninger. Om Tolletaten har bokettersyn og ser at du ikke har deklarert varen med korrekt varenummer, og du har betalt for lite i avgifter, kan du etterberegnes og tilleggberegnes for det mellomværende beløp. Korrekt varenummer betyr også at den offisielle handelsstatistikken blir så korrekt som mulig, noe som næringslivet også har nytte av.

Hvordan finner jeg riktig varenummer?

Først må du vite nøyaktig hva det er du skal importere. Enkelte produkter, spesielt matvarer, kan være komplisert sammensatt. Det er derfor viktig at du har en prosentvis innholdsfortegnelse. Uriktig eller manglende informasjon kan føre til at du bruker feil varenummer.

Hva er alle strekene som står foran teksten til hvert varenummer i tolltariffen?

Disse strekene kalles streksinnrykk. Ofte ser du at det er flere varenummer under en posisjon. Disse varenumrene kan også ha forskjellig antall streksinnrykk. Disse leses slik:
Spør deg selv ved første énstreksinnrykk: er varen omfattet av teksten til énstreksinnrykket?
Er svaret nei, leses neste innrykk på samme nivå, dvs. én strek.
Er svaret ja og énstreksinnrykket ikke har varenummer til venstre for seg, og teksten avsluttes med et kolon, må det leses videre på samme måte til et endelig varenummer er funnet.

Eksempel:

Du skal importere pasta. Posisjon 19.02 ser slik ut:

19.02 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, canneloni; couscous, også tilberedt.

          - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:
.1100 - - med innhold av egg
.1900 - - ellers
          - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:
.2010 - - fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfall
          - - ellers:
.2091 - - - kokt
.2099 - - - ellers
          - annen pasta:
.3001 - - kokt
.3009 - - ellers
.4000 - couscous

Som du ser er pasta nevnt flere steder i posisjonen. For å finne korrekt varenummer må du derfor vite hva slags pasta du skal importere. I eksemplet er det markert med fet skrift hvordan du finner korrekt varenummer for ukokt pasta fylt med mindre enn 20 vektprosent kjøtt: varenummer 19.02.2099. Ved å slå opp dette varenummeret kan du få vite hva tollsatsen er og hvilke avgifter og restriksjoner som gjelder for dette varenummeret.

Det kan være vanskelig å finne korrekt varenummer. Du er velkommen til å kontakte Tolletaten på telefon 22 86 03 12.

Muntlig veiledning er ikke bindende for Tolletaten. Ønsker du forutsigbarhet om din vares plassering i tolltariffen, kan du søke om bindende skriftlig klassifiseringsuttalelse for de varene du ønsker å importere. Tjenesten er gratis. 

Del med andre: