Gå til innhold

Finn riktig varenummer i tolltariffen

Når du skal klassifisere varer bruker du tolltariffen til å finne riktig varenummer. Med riktig varenummer finner du bl.a. korrekt tollsats og kan se om det er nødvendig med tillatelse for å importere eller eksportere varen. 

Skal du som privatperson importere varer på nett til eget bruk, kan du finne ut hva du skal betale i toll og avgifter med vår importkalkulator.

Hva er tolltariffen?

Tolltariffen er et oppslagsverk med varenummer og beskrivelse av varer. Den er basert på en internasjonal tariff "The Harmonized System Nomenclature" som vi for enkelthets skyld kaller HS-nomenklaturen, og brukes at de fleste land. 

Tolltariffen består av 97 kapitler og starter med levende dyr i kapittel 1 og ender med antikviteter i kapittel 97. Du finner varenummer i tolltariffen for alle varer. Den finnes bare på våre nettsider og der er det informasjon om toll- og avgiftssatser til hvert varenummer. 

Hva er et varenummer?

Et varenummer består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale, dvs. fra HS-nomenklaturen. Dette betyr at de seks første sifrene i et varenummer på en utenlandsk faktura i utgangspunktet er identisk med de seks første sifrene i den norske tolltariffen.

De fire første sifrene kalles for posisjonsnummer. Disse står med fet skrift i tolltariffen. Tilhørende tekst (som også står med fet skrift) kalles for posisjonstekst. De to neste sifrene kalles for underposisjon. Alle åtte sifrene samlet er et varenummer. 

Eksempel på varenummer
61.09.1000 - t-skjorter av bomull

Hvorfor er det så viktig å ha korrekt varenummer?

Tollsats samt en rekke import- og eksportkrav avgjøres på bakgrunn av varens varenummer i tolltariffen. Korrekt varenummer gir deg riktige toll- og avgiftsopplysninger.

Om Tolletaten har bokettersyn og ser at du ikke har deklarert varen med korrekt varenummer, og du har betalt for lite i avgifter, kan du etterberegnes for det du skulle ha betalt. I tillegg kan du bli ilagt et overtredelsesgebyr.

Korrekt varenummer betyr også at den offisielle handelsstatistikken blir så korrekt som mulig, noe som næringslivet også har nytte av.

Hvordan finner jeg riktig varenummer?

Først må du vite nøyaktig hva du skal importere eller eksportere. Enkelte produkter, spesielt næringsmidler, kan være komplisert sammensatt. Det er derfor viktig at du har en god innholdsfortegnelse. Uriktig eller manglende informasjon kan føre til at du velger feil varenummer.

Hva er de små strekene som står foran teksten til hvert varenummer i tolltariffen?

Disse strekene kalles strekinnrykk. Ofte ser du at det er flere varenummer under en posisjon. Disse varenumrene kan også ha forskjellig antall strekinnrykk.

Strekinnrykkene med tilhørende tekster leses slik:

Les alle enstrekinnrykkene og velg den som beskriver varen direkte eller best.

Hvis det ikke står et varenummer ut til venstre for dette enstrekinnrykket, må du lese alle tostrekinnrykkene i det området du har valgt (det området enstrekinnrykket styrer over) og velg den teksten som beskriver varen direkte eller best.

Hvis det ikke står et varenummer ut til venstre for dette tostrekinnrykket, må du lese alle trestrekinnrykkene osv. 

Det området strekinnrykket styrer over, er nedover til du treffer strekinnrykket med samme antall streker som den du har valgt.

Eksempel:

Du skal importere ukokt pasta fylt med mindre enn 20 vektprosent kjøtt. Posisjon 19.02 ser slik ut:

19.02 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, canneloni; couscous, også tilberedt.

          - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:
.1100 - - med innhold av egg
.1900 - - ellers
          - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:
.2010 - - fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfall
          - - ellers:
.2091 - - - kokt
.2099 - - - ellers
          - annen pasta:
.3001 - - kokt
.3009 - - ellers
.4000 - couscous

Som du ser er pasta nevnt flere steder i posisjonen. For å finne korrekt varenummer må du derfor vite hva slags pasta du skal importere. I eksemplet er det markert med fet skrift hvordan du finner korrekt varenummer for ukokt pasta fylt med mindre enn 20 vektprosent kjøtt: varenummer 19.02.2099. Ved å slå opp dette varenummeret kan du få vite hva tollsatsen er og hvilke avgifter og restriksjoner som gjelder for dette varenummeret.

Det kan være vanskelig å finne korrekt varenummer. Du er velkommen til å kontakte oss.

Hvis du ønsker å være sikker på din vares klassifisering i tolltariffen, kan du søke om en bindende forhåndsuttalelse for de varene du ønsker å importere eller eksportere. Tjenesten er gratis. Muntlig veiledning er ikke bindende for Tolletaten.

Fant du det du lette etter?