Gå til innhold

Finn riktig varenummer i tolltariffen

Når du skal klassifisere varer betyr dette å finne riktig varenummer. Med riktig varenummer finner du bl.a. korrekt tollavgiftsats og kan se om det er nødvendig med tillatelse for å importere eller eksportere varen. 

Skal du som privatperson importere varer du har bestilt på nett til eget bruk, kan du finne ut hva du skal betale i tollavgift og avgifter med vår importkalkulator.

Hva er tolltariffen?

Tolltariffen er et oppslagsverk med varenummer og beskrivelse av varer. Den er basert på den internasjonale "the Harmonized System Nomenclature", som vi for enkelthets skyld kaller HS-nomenklaturen, og som brukes av de fleste land i verden. 

Tolltariffen består av 97 kapitler og starter med levende dyr i kapittel 1 og ender med antikviteter i kapittel 97. Du finner varenummer i tolltariffen for alle varer. Tolltariffen er en forskrift som blir publisert i PDF-format på Lovdata. Den foreligger også i en elektronisk utgave på våre nettsider. Den elektroniske versjonen av tolltariffen inneholder flere elementer enn den som ligger på Lovdata, herunder informasjon som ligger i Tolletatens fortollingssystem TVINN.  

Hva er et varenummer?

Et varenummer består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale, dvs. fra HS-nomenklaturen. Dette betyr at de seks første sifrene i et varenummer på en utenlandsk faktura i utgangspunktet skal være identiske med de seks første sifrene i den norske tolltariffen.

De fire første sifrene kalles for posisjonsnummer. Tilhørende tekst kalles for posisjonstekst. De to neste sifrene kalles for underposisjon. Alle åtte sifrene samlet er et varenummer. 

Eksempel på varenummer
61.09.1000 - t-skjorter av bomull

Hvorfor er det så viktig å ha korrekt varenummer?

Tollavgiftsats samt en rekke import- og eksportkrav avgjøres på bakgrunn av varens varenummer i tolltariffen. Korrekt varenummer gir deg riktige toll- og avgiftsopplysninger.

Om Tolletaten har bokettersyn og ser at du ikke har deklarert varen med korrekt varenummer, og du har betalt for lite tollavgift, vil du bli etterberegnet for det du skulle ha betalt. I tillegg vurderes det om uaktsomheten ved å klassifisere feil vil medføre tilleggstollavgift. Dersom deklarering av feil varenummer ikke medfører etterberegning av tollavgift, kan et overtredelsesgebyr likevel vurderes ilagt. 

Korrekt varenummer betyr også at den offisielle handelsstatistikken blir så korrekt som mulig, noe som næringslivet har nytte av.

Hvordan finner jeg riktig varenummer?

Først må du vite nøyaktig hva du skal importere eller eksportere. Enkelte produkter, spesielt næringsmidler, kan være komplisert sammensatt. Det er derfor viktig at du har en god innholdsfortegnelse. Uriktig eller manglende informasjon kan føre til at du velger feil varenummer.

Du må derfor først velge den posisjonen som beskriver varen din best. Når du har dette er neste steg følgende:

Først ser du det vi kaller enstreksinnrykk. Les disse og velg/trykk på teksten som beskriver varen direkte eller best. 

Dersom det står et kolon etter teksten betyr dette at det finnes flere underoppdelinger. Når du trykker på teksten, vil disse komme frem.

Eksempel:

Du skal importere ukokt pasta fylt med mindre enn 20 vektprosent kjøtt. Posisjon 19.02 er den posisjonen som beskriver varen best og den ser slik ut:

Som du ser, er pasta nevnt flere steder i posisjonen. For å finne korrekt varenummer må du derfor vite hva slags pasta du skal importere.

Vår pasta er som sagt ukokt, fylt med mindre enn 20 vektprosent kjøtt. Det er derfor teksten "fylt, pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte" som beskriver varen best. Når du trykker på denne teksten ser du at underposisjonen har to valg:

Vår pasta er ikke fylt med er enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfall. Vi velger derfor "ellers", og får to valg: "kokt" eller "ellers".

Riktig varenummer for vårt eksempel er 19.02.2099. Ved å trykke hvor som helst på varenummerlinjen kommer du til sider med informasjon om tollavgiftsatser, merverdiavgift og eventuelle restriksjoner. Globus-ikonet indikerer at varenummeret er omfattet av en eller flere frihandelsavtaler. Binders-ikonet indikerer at det finnes ytterligere opplysninger knyttet til varenummeret (herunder definisjoner av vareomfang, tollkvoter og tollnedsettelser). 

Kontakt oss

Det kan være vanskelig å finne korrekt varenummer. Du er velkommen til å kontakte oss på tlf. 22 86 03 12. 

Hvis du ønsker å være sikker på din vares klassifisering i tolltariffen, kan du søke om en bindende forhåndsuttalelse for de varene du ønsker å importere eller eksportere. Tjenesten er gratis. Muntlig veiledning er ikke bindende for Tolletaten.