Gå til innhold

Slik finner du frem i tolltariffen

Dette er nytt i den elektroniske tolltariffen. 

Om forsiden og søk

Du kan søke etter kapittel, posisjon, varenummer eller vareslag. Det kan være at du ikke får treff på ordet du søker etter, eller at du mener at søkeresultatet er mangelfullt. Tolltariffens søkemotor søker etter ord i tolltariffen, samt at det søkes i registeret til HS-kommentarene. Søkeresultatet er en inngangsport til å finne riktig posisjon og varenummer for den varen du skal klassifisere, men er ingen fasit. Aktuelle noter til både avsnitt, kapitler og varenummer må sjekkes.

Om du ikke får treff på ditt søkeord, kan du prøve å bruke synonymer, flertallsformen av ordet eller å dele opp søkeordet.

Hvordan en posisjon vises

Vi har valgt å vise en posisjon på en slik måte at du velger fra øverste nivå (enstreksnivå) til laveste som er fullstendig varenummer, når du navigerer deg i posisjonen. Der det er både underposisjoner og varenummer på enstreksnivå, vil varenummeret vises med en turkis ramme. En underposisjon med flere underliggende varenummer vil være markert med > og et kolon etter teksten. Når du trykker på denne teksten, vil de varenummer som tilhører denne underposisjonen vises.

Oppslag på varenummer

Her vil du finne tollsatser, avgifter og restriksjoner. Der det er relevant vil du finne definisjoner, informasjon om tollkvoter og tollnedsettelser samt andre henvisninger.

Innholdet på siden for oppslag på varenummer er data som er hentet fra Tolletatens tjeneste for deling av åpne data. Dataene er hentet fra Tolletatens fortollingssystem TVINN og oppdateres hver natt. Du kan selv laste ned dataene for gjenbruk. 

Generelt

Her vil du finne ordinær tollsats, om varenummeret er omfattet av en frihandelsavtale og hvilken mengde som skal oppgis på tolldeklarasjonen

Informasjonen som fremkommer her tilsvarer det som fremkommer i pdf-utgaven av tolltariffen (tidligere trykt utgave).

Import

Her finner du gjeldende tollsatser og avgifter, samt eventuelle restriksjoner for varer som hører under det aktuelle varenummeret. Her velger du hvilket land eller landgruppe varen har sin opprinnelse. Du vil da se hva som er registrert på dette varenummeret i TVINN. Du må være klar over at tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel. Det er Landbruksdirektoratet som justerer tollsatsene for landbruksvarer gjennom året.

Råvaretollsatsen (RT) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT utgjør, sammen med satsen for toll (TL), maksimalsatsen som er angitt for varenummeret.

Bruken av tollsatser som gjelder frihandelsavtalene krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis. Opplysninger om restriksjoner er å anse som en veiledning. Det er regelverket til restriksjonseier som til enhver tid er gjeldende.

For en oversikt over hva de forskjellige restriksjonskodene omfatter, klikk på rubrikk 44 i skjemaet du finner i lenken nedenfor.

Eksport

Her finner du gjeldende eksportavgifter samt eventuelle restriksjoner for varer som hører under det aktuelle varenummeret. Her velger du hvilket land du skal eksportere til. Informasjonen som fremkommer er det som er registrert i TVINN. Opplysninger om restriksjoner er en å anse som en veiledning. Det er regelverket til restriksjonseier som til enhver tid er gjeldende. Ønsker du informasjon som gjelder import til landet du skal eksportere til, må du henvende deg til dette landets tollmyndigheter.

Kontakt oss

Om du har problemer med å finne hvilket varenummer som er korrekt for din vare eller du har spørsmål til informasjonen som er knyttet til et varenummer, kan du kontakte oss på tlf. 22 86 03 12. Tast #2

Tilbakemeldinger

Om du har en tilbakemelding til oss som gjelder forbedring av våre nettsider om tolltariffen, kan du bruke den grønne tilbakemeldingsboksen som ligger nederst til høyre på sidene. Ønsker du at vi tar kontakt med deg, må du legge igjen e-postadresse.

Hva vi jobber videre med

Tolltariffen er under utvikling og dette er noe av hva vi jobber med

  • Vise om det finnes Bindende klassifiseringsuttalelser (BKUer) for det aktuelle varenummeret. I mellomtiden kan du søke fra denne siden.
  • Tydeligere informasjon i fanen Import og Eksport, herunder forkortelser.
  • Du skal kunne søke med de seks første sifrene i et varenummer
  • Flere synonymer vil bli lagt til i søkesystemet.
  • Vise i ett bilde alle tollsatser for våre frihandelspartnere (i tidligere utgave «oppslag varenummer»).