Gå til innhold

Slik finner du frem i tolltariffen

Dette er funksjonene i den elektroniske tolltariffen. 

Om forsiden og søk

Du kan søke etter kapittel, posisjon, varenummer eller vareslag. Det kan være at du ikke får treff på ordet du søker etter, eller at du mener at søkeresultatet er mangelfullt. Tolltariffens søkemotor søker etter ord i tolltariffen, samt at det søkes i registeret til HS-kommentarene. Søkeresultatet er en inngangsport til å finne riktig posisjon og varenummer for den varen du skal klassifisere, men er ingen fasit. Aktuelle noter til både avsnitt, kapitler og varenummer må sjekkes.

Om du ikke får treff på ditt søkeord, kan du prøve å bruke synonymer, flertallsformen av ordet eller å dele opp søkeordet.

Hvordan en posisjon vises

For at det skal være enklere å velge riktig undergruppe vises posisjonen hierarkisk fra øverste nivå (enstreksnivå) til det laveste som er fullstendig varenummer (åtte siffer). En underposisjon med flere underliggende varenummer vil være markert med  og et kolon etter teksten. Når du trykker på denne teksten vil de varenummer som tilhører denne underposisjonen vises.

Du kan også velge å vise hele posisjonen, ved å velge Åpne alle nivåer.

Globus-symbolet  indikerer at varenummeret er omfattet en en eller flere frihandelsavtaler.

Binders-symbolet indikerer at det er ytterligere opplysninger knyttet til varenummeret (finnes under fanen Generelt). 

Ved å trykke på varebeskrivelsen kommer du til en side med detaljert informasjon knyttet til det aktuelle varenummeret. 

Informasjon knyttet til varenummer

Her vil du finne tollavgiftsatser, avgifter og restriksjoner. Der det er relevant vil du finne definisjoner, informasjon om tollkvoter og tollnedsettelser samt andre henvisninger.

Innholdet på sidene Import og Eksport er data som er hentet fra Tolletatens fortollingssystem TVINN og oppdateres hver natt.  

Import

Her finner du gjeldende tollavgiftsatser og avgifter, samt eventuelle restriksjoner for varer som hører under det aktuelle varenummeret. "Alle" viser gjeldende sats og ordinær tollavgiftssats (maksimumssats), en samlet oversikt over tollavgiftsatsene for alle frihandelsavtalene samt eventuelle restriksjoner. Ved å trykke på "Velg land" kan du velge hvilket land varen har sin opprinnelse i, og det vises kun de tollavgiftsatser og eventuelle restriksjoner som er registrert for landet i TVINN. Du kan også søke etter land ved å bruke landkode. Her vil du også se gjenstående mengde / beløp på de forskjellige "førstemann til mølla"-kvotene. 

Maksimumssatsen for ordinær tollavgiftsats og preferansetollavgiftsats viser hva som er registrert som maksimumstollavgiftsats. 

Du må være klar over at tollavgiftsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel. Det er Landbruksdirektoratet som justerer tollavgiftsatsene for landbruksvarer gjennom året. Dersom disse endres av Landbruksdirektoratet vises dette under "gjeldende sats" og med datobegrensning. 

Enkelte varenummer er RÅK-varer. For slike varer blir råvaretollavgiftsatsen (RT) utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT utgjør, sammen med satsen for tollavgift (TL), maksimalsatsen som er angitt for varenummeret.

Bruken av tollavgiftsatser som gjelder frihandelsavtalene krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis. Opplysninger om restriksjoner er å anse som en veiledning. Det er regelverket til restriksjonseier som til enhver tid er gjeldende.

For en oversikt over hva de forskjellige restriksjonskodene omfatter, klikk på rubrikk 44 i skjemaet du finner i lenken nedenfor.

Eksport

Her finner du gjeldende eksportavgifter samt eventuelle restriksjoner for varer som hører under det aktuelle varenummeret. Her velger du hvilket land du skal eksportere til. Informasjonen som vises, er det som er registrert i TVINN. Opplysninger om restriksjoner er å anse som en veiledning. Det er regelverket til restriksjonseier som til enhver tid er gjeldende. Ønsker du informasjon som gjelder import til landet du skal eksportere til, må du henvende deg til dette landets tollmyndigheter.

For å få en oversikt over hva de forskjellige restriksjonskodene omfatter, klikk på rubrikk 44 i skjemaet du finner i lenken nedenfor.

Generelt

Her finner du hvilken mengde som skal oppgis på tolldeklarasjonen og eventuelle henvisninger knyttet til varenummeret.