Gå til innhold

Slik finner du frem i tolltariffen

Dette er nytt i den elektroniske tolltariffen. 

Om forsiden og søk

Du kan søke etter kapittel, posisjon, varenummer  eller vareslag. Det kan være at du ikke får treff på ordet du søker etter, eller at du mener at søkeresultatet er mangelfullt. Tolltariffens søkemotor søker etter ord i tolltariffen, samt at det søkes i registeret til HS-kommentarene. Søkeresultatet er en inngangsport til å finne riktig posisjon og varenummer for den varen du skal klassifisere, men er ingen fasit. Aktuelle noter til både avsnitt, kapitler og varenummer må sjekkes.

Om du ikke får treff på ditt søkeord, kan du prøve å bruke synonymer, flertallsformen av ordet eller å dele opp søkeordet.

Hvordan en posisjon vises

Vi har valgt å vise en posisjon på en slik måte at du velger fra øverste nivå (enstreksnivå) til laveste som er fullstendig varenummer, når du navigerer deg i posisjonen. Der det er både underposisjoner og varenummer på enstreksnivå, vil varenummeret vises med en turkis ramme. En underposisjon med flere underliggende varenummer vil være markert med > og et kolon etter teksten. Når du trykker på denne teksten, vil de varenummer som tilhører denne underposisjonen vises.

Oppslag på varenummer

Her vil du finne tollsatser, avgifter og restriksjoner. Der det er relevant vil du finne definisjoner, informasjon om tollkvoter og tollnedsettelser samt andre henvisninger.

Innholdet på siden for oppslag på varenummer er data som er hentet fra Tolletatens tjeneste for deling av åpne data. Dataene er hentet fra Tolletatens fortollingssystem TVINN og oppdateres hver natt. Du kan selv laste ned dataene for gjenbruk. 

Import

Her finner du gjeldende tollsatser og avgifter, samt eventuelle restriksjoner for varer som hører under det aktuelle varenummeret. Fanen "Alle" viser en samlet oversikt over tollsatsene for alle frihandelsavtalene, samt eventuelle restriksjoner. Ved å trykke på fanen "Velg land" kan du velge hvilket land eller landgruppe varen har sin opprinnelse i, og det vises kun de tollsatser og eventuelle restriksjoner som er registrert for landet/landgruppen i TVINN. Her velger du hvilket land eller landgruppe varen har sin opprinnelse. 

Maksiumssatsen i begge faner viser hva som er registrert som maksiumstollsats i den trykte utgaven av tolltariffen.

Du må være klar over at tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel. Det er Landbruksdirektoratet som justerer tollsatsene for landbruksvarer gjennom året.

Enkelte varenummer er RÅK-varer. For slike varer blir råvaretollsatsen (RT) utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT utgjør, sammen med satsen for toll (TL), maksimalsatsen som er angitt for varenummeret.

Bruken av tollsatser som gjelder frihandelsavtalene krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis. Opplysninger om restriksjoner er å anse som en veiledning. Det er regelverket til restriksjonseier som til enhver tid er gjeldende.

For en oversikt over hva de forskjellige restriksjonskodene omfatter, klikk på rubrikk 44 i skjemaet du finner i lenken nedenfor.

Eksport

Her finner du gjeldende eksportavgifter samt eventuelle restriksjoner for varer som hører under det aktuelle varenummeret. Her velger du hvilket land du skal eksportere til. Informasjonen som vises er det som er registrert i TVINN. Opplysninger om restriksjoner er en å anse som en veiledning. Det er regelverket til restriksjonseier som til enhver tid er gjeldende. Ønsker du informasjon som gjelder import til landet du skal eksportere til, må du henvende deg til dette landets tollmyndigheter.

Generelt

Her finner du hvilken mengde som skal oppgis på tolldeklarasjonen og eventuelle henvisninger knyttet til varenummeret.

Informasjonen som vises her tilsvarer det som er i pdf-utgaven av tolltariffen (tidligere trykt utgave).

Kontakt oss

Om du har problemer med å finne hvilket varenummer som er korrekt for din vare eller du har spørsmål til informasjonen som er knyttet til et varenummer, kan du kontakte oss på tlf. 22 86 03 12. Tast #2

Hva vi jobber videre med

Tolltariffen er under utvikling og dette er noe av hva vi jobber med

  • Vise om det finnes Bindende klassifiseringsuttalelser (BKUer) for det aktuelle varenummeret. I mellomtiden kan du søke fra denne siden.
  • Du skal kunne søke med de seks første sifrene i et varenummer
  • Flere synonymer vil bli lagt til i søkesystemet.