Gå til innhold

[Utgått]Støtte for strekkodelesning av TVINN-deklarasjoner

Tolletaten har lagt til rette for at TVINN skal støtte strekkodelesning av deklarasjoner med strekkoder som følger ISO-128 standard. Dette for å effektivisere behandlingen av direktefortollinger samt forenkle alle fortollinger som gjøres ved grensen.

Alle deklarasjoner påført strekkoder som følger ISO-128 kan nå leses av ekspederingslukenes strekkodelesere.

Strekkoden skal bestå av deklarasjonsID
xxxxxxxxx-ddmmåååå-xxxxxx ,- med andre ord deklarantnummer-sekvensdato- sekvensnummer, se eksempel:

Ved grensen fremlegger mange deklaranter / transportører i dag lister over tolldeklarasjoner for Tolletaten, «Melding om forhåndssendt TVINN-deklarasjon». For å forenkle behandlingen av listene ved våre ekspedisjonsenheter, må alle implementere ISO-128 strekkoder på disse, da dette vil være et krav fra og med 1. november 2019. Plassering av strekkoden er ikke avgjørende for ekspederingen.