Gå til innhold

Slik melder du VOEC-sendinger

I april 2020 ble det innført en ny ordning for merverdiavgift (mva) på e-handel. Ordningen kalles VOEC (VAT ON E-Commerce). Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser som selger varer til privatpersoner i Norge skal nå på vegne av norske myndigheter kreve inn 25 prosent MVA. Dette gjelder for kjøp av varer fra utlandet med verdi opp til 3000 kroner. 

Varene som omfattes av VOEC-ordningen er tollavgiftsfrie og man slipper ytterligere tollbehandling på grensen, så lenge de utenlandske selskapene har registrert seg hos Skatteetaten og det er gitt melding om ankomst med opplysning om VOEC-nummer til Tolletaten. 

Det er Skatteetaten som administrerer VOEC-ordningen. Der finner du også oversikt over hvilke nettbutikker og e-markedsplasser som er VOEC-registrert. 

Elektronisk løsning - melding om ankomst til Tolletaten

Tolletaten har utarbeidet rammer og vilkår for virksomheter som ønsker å transportere VOEC-sendinger til Norge og melde dette elektronisk. Vilkårene er listet opp i søknadsskjemaet. De viktigste vilkårene nevnes her: 

 • Godkjenning gjennom Maskinporten hos Digitaliseringsdirektoratet.
 • Virkrsomheten må ha tollagerbevilling (A) eller ha en avtale med en tollagerholder.
 • Virksomheten må ha TVINN-tillatelse eller ha en avtale med en innehaver av en TVINN-tillatelse.

Vilkårene om TVINN og tollager er satt med bakgrunn i behov for tollbehandling og kontroll, f.eks. hvis det ved kontroll viser seg at varene ikke oppfyller vilkårene for å være en VOEC-sending, blir det deklarasjonsplikt (se under).

Det er viktig for samspillet mellom Tolletaten og næringslivet at melding om ankomst oversendes så tidlig som mulig og samtidig er av god kvalitet. Opplysninger om VOEC-nummer i riktig rubrikk er bl.a. helt avgjørende. Målet er at grensepasseringen går så smidig som mulig uten unødvendige forsinkelser. Informasjonen må sendes minimum to timer før grensepassering. Tolletaten kan sette andre vilkår om tidsfrister.  

Den digitale løsningen bygger på etablerte standarder og et maskinelt grensesnitt. Du finner kravspesifikasjonen her

Digitaliseringen i Tolletaten er stadig i utvikling, og det kan derfor bli endringer i de digitale løsningene i tiden fremover. Endringer vil bli varslet i god tid. 

Melde- og opplysningsplikt for VOEC-varer

Ved ankomst grense må fører av transportmiddel melde seg til Tolletaten, og i tillegg må vedkommende ha med seg en oversikt over alle sendinger med VOEC-nummer som er lastet på transportmiddelet.  

Deklarering - deklarasjonsfritak

En VOEC-forsendelse er i utgangspunktet unntatt vanlig deklarasjonsplikt og skal derfor ikke deklareres i TVINN. Dette forutsetter imidlertid at det er levert melding om ankomst til Tolletaten med referanse til et gyldig VOEC-nummer.   

VOEC-sendinger kan deklareres på flere måter

 • Gjennom den digitale løsningen - elektronisk melding om ankomst oversendes Tolletaten i god tid før grensepassering. 
 • Manuell prosedyre - fysisk avlevering av melding/dokumenter ved grensepassering. Vær oppmerksom på at dette kan føre til forsinkelse da Tolletaten må bruke mer tid på kontrollen fordi informasjonen ikke er sendt til oss i forkant. 
 • Deklarasjon i TVINN - Nødløsning når en VOEC-vare ikke er meldt ved grensepassering, selv om VOEC-opplysningene var tilgjengelige. Sendingen deklareres da på følgende måte:
  • VOEC-sendingene må deklareres for overgang til fri disponering med en egen deklarasjon da TVINN avviser en blandet deklarasjon med både VOEC-varer og vanlige varer. For å unngå dobbeltbeskatning må følgende oppgis: 
  • Rubrikk 8: En privat person som mottaker pr. deklarasjon.
  • Rubrikk 44: referansekode «VEC» + VOEC-nummeret. Deklarasjoner som har flere varelinjer, må referansekode «VEC» deklareres for hver varelinje.

Hvis det ikke foreligger informasjon om VOEC-nummer eller forsendelsen ikke er merket tydelig med VOEC–nummer, må den deklareres for prosedyren overgang til fri disponering som ordinær vare, og eventuell tollavgift og andre avgifter må betales. 

Fullføring av en transittering (NCTS) som inneholder VOEC-forsendelser

En VOEC-forsendelse som er meldt i den elektroniske løsningen beskrevet ovenfor, anses i utgangspunktet som ferdig tollbehandlet. Transitteringen må derfor fullføres med en alternativ referanse i ankomstmeldingen (IE07). 

 • For ensartet forsendelse med bare VOEC-forsendelser oppgis «VOEC» + sporingsnummer.
 • For forsendelse med blanding av VOEC-varer og ordinære varer oppgis både godsnummer/ekspedisjons- og løpenummer og «VOEC» + sporingsnummer.

Dersom det er flere VOEC-forsendelser i samme transittering skal bare «VOEC» benyttes som referanse. Tollagerholder er ansvarlig for å holde orden på tollavgiftspliktige og ikke tollavgiftspliktige varer på sitt lager og må kunne fremvise varene på forespørsel fra Tolletaten. 

Gjenutførsel og retur av VOEC-varer

Hvis kunden ønsker å returnere en VOEC-vare, er det nettbutikken eller e-markedsplassen som skal legge til rette for dette og refundere betaling. Nettbutikken eller e-markedsplassen må i sin tur føre refusjonen i sin innberetning til Skatteetaten. Kunden må derfor kontakte den aktuelle nettbutikken eller e-markedsplassen for informasjon om hvordan dette skal håndteres. 

Gjenutførsel av vareforsendelser med verdi under 5 000 kroner kan skje uten deklarasjon (jf. vareførselsforskriften § 5-9-5 (1) g).