Gå til innhold

Slik melder du VOEC digitalt

Fra 1. januar 2024 er det obligatorisk å sende inn VOEC-opplysninger digitalt til Tolletaten. Inntil videre er det unntak for VOEC-sendinger på jernbane og skip.

Forsendelser som ikke er korrekt merket eller oppfyller vilkårene for VOEC, må deklareres for prosedyren “overgang til fri disponering”.

Slik oppgir du VOEC-nummer digitalt 

Fra 1. januar 2024 er det obligatorisk å gi opplysning om tilbyders identifikasjonsnummer (VOEC-nummer) digitalt til Tolletaten. Dette kan gjøres på to måter, enten til Tolletatens melde- og opplysningssystem eller «Treff-løsningen».

Tolletatens melde- og opplysningssystem - Digitoll 

VOEC-sendinger kan meldes digitalt gjennom melde- og opplysningssystemet for transportmåtene fly, vei, og ferge. Les mer om registrering, virksomhetssertifikat og teknisk informasjon under Digital tollbehandling for bedrifter. 

Innsending av data baserer seg på en maskin til maskin integrasjon (API). Her kan du lese mer om Tolletatens data- og API-dokumentasjon. 

For å melde en VOEC-sending i løsningen må det unike VOEC-nummeret som følger sendingen oppgis. I tillegg må det på varelinjenivå oppgis varenummer (6 siffer), verdi i norske kroner (NOK) (ekskludert frakt, forsikring og merverdiavgift) og sendingsnummer. 

Målet er at opplysninger sendes inn digitalt i god tid før ankomst. Dette gir Tolletaten mulighet til å utføre behandling og risikovurdering før forsendelsene ankommer grensen som igjen gir en mer automatisert og effektiv grensepassering for begge parter når alt er i orden. 

Foreløpig er det Svinesund og Ørje som har automatisert grensepasseringsløsning på landevei. På øvrige grenseoverganger, samt fergesteder, må sjåfør fortsatt stoppe og melde VOEC-sendingene fysisk i ekspedisjonen. Behandlingstiden vil imidlertid bli redusert siden opplysningene allerede er ferdigbehandlet digitalt. Den automatiserte grensepasseringsløsningen er under utvikling for flere grenseoverganger. 

Ved å bruke Digitoll-løsningen vil det også automatisk genereres avslutning i NCTS. 

«Treff-løsningen» - for eksisterende brukere

Flere brukere er fra før tilknyttet Tolletatens «Treff-løsning» (post/kurer/ekspress) for melding av VOEC-sendinger. Denne løsningen skal fases ut, men kan brukes inntil videre. 

«Treff-løsningen» er ikke koblet til de elektroniske grensepasseringsløsningene, og ved grensepassering må sjåføren melde seg til Tolletaten. Sjåføren må ha med seg en referanse (f.eks. sendingsnummer) som viser at VOEC-sendingene er meldt digitalt til Tolletaten».

Nødløsning – deklarering i TVINN

Dersom det ikke er sendt inn opplysninger om VOEC-sendingene elektronisk, skal de deklareres i TVINN. For å unngå ny avgiftsberegning, skal deklarasjonen merkes med koden «VEC», og oppfylle kravene under:

  • «VEC» +VOEC-nummer føres i rubrikk 44.
  • Dersom det er flere varelinjer, må «VEC» deklareres for hver linje.
  • «VEC» tillates kun med en privatperson som mottaker per deklarasjon.
  • En deklarasjon med «VEC» kan kun inneholde VOEC-varer.

Fullføring av en transittering (NCTS) som inneholder VOEC-forsendelser 

Når en VOEC-sending er meldt i melde- og opplysningssystemet, vil det automatisk genereres avslutning i NCTS. Når VOEC meldes på annen måte må transitteringen avsluttes på vanlig måte.

En transittering kan ikke delvis avsluttes, så det er viktig at det kun er VOEC-varer på det samme transitteringsdokumentet. Det vil si at det ikke er anledning til å blande VOEC-varer og ikke-VOEC-varer på samme transitteringsdokument.

Et transitteringsdokument med kun VOEC-varer kan avsluttes ved grensepassering med VOEC+ VOEC-nummer når varene er meldt elektronisk på korrekt måte.

Midlertidig lettelse knyttet til håndtering av VOEC

Tolletaten kan i særskilte tilfeller frem til 1. juli 2024 gi midlertidig tillatelse til å sende VOEC-opplysninger digitalt til Tolletatens datasystem etter grensepassering.

Tillatelse innvilges etter søknad til Tolletaten. Søknaden må inneholde begrunnelse og en tiltaksplan for å oppfylle plikten til å avgi digitale opplysninger, jf. vareførselsforskriften § 2-4-3 første ledd. Detaljer og krav til teknisk innsending av oppdaterte data avklares direkte med Tolletaten.