Gå til innhold

Slik melder du forsendelser i VOEC-ordningen

1. april ble det innført en ny ordning for merverdiavgift (mva) på e-handel. Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser som selger varer til privatpersoner i Norge skal nå på vegne av norske myndigheter kreve inn 25 prosent mva. Dette gjelder for kjøp av varer fra utlandet med verdi opp til 3000 kroner.

Varene i VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) er ellers tollfrie og man slipper ytterligere tollbehandling på grensen, så lenge de utenlandske selskapene har registrert seg hos Skatteetaten og varene er meldt i Tolletatens forsendelsessystem.

Det er Skatteetaten som administrerer VOEC-ordningen. Der finner du også oversikt over hvilke nettbutikker og e-markedsplasser som er VOEC-registrert.

Prosedyrer for forsendelser hvor merverdi er forhåndsbetalt

Det er utarbeidet egne prosedyrer og et nytt teknisk grensesnitt for innsending av informasjon om VOEC-forsendelser til Tolletaten. Nedenfor finner du mer informasjon om dette. Denne informasjonen er primært rettet mot næringslivet.

Melde- og fremleggelsesplikt for VOEC-varer

Alle som frakter varer til Norge, er underlagt melde- og fremleggelsesplikt, uavhengig av verdien på forsendelsen. Dette skal ivareta kontroll med grensekryssende varer og gjøre Tolletaten i stand til å foreta en risikovurdering av forsendelsen.

Deklarering - deklarasjonsfritak

En VOEC-forsendelse er i utgangspunktet unntatt vanlig deklarasjonsplikt fordi varene er tollfrie og man slipper ytterligere tollbehandling. Dette forutsetter at det er levert en forhåndsmelding i Tolletatens forsendelsesløsning med referanse til et gyldig VOEC-nummer. Dersom speditør eller transportør ikke er knyttet opp mot forsendelsesløsningen, må VOEC-forsendelsen deklareres i TVINN for å ivareta Tolletatens behov for informasjon og risikovurdering.

VOEC-sendinger kan deklareres på flere måter

 • Ekspress- og postforsendelser
  • Post og kurerselskaper deklarerer VOEC-forsendelser ved å oppgi den utenlandske nettbutikkens/e-markedsplassens VOEC-nummer ved innsending av annen informasjon om forsendelser.
  • Opplysningene sendes i god tid før grensepassering slik at Tolletaten kan få gjøre sin risikovurdering av dataene. For at forsendelsen ikke skal bli forsinket anbefales det at opplysningene sendes til Tolletaten minst to timer før varene ankommer grensen.
 • Andre transportmåter, for eksempel bil på vei
  • Andre som frakter forsendelser som inneholder VOEC -forsendelser kan også sende informasjon til forsendelsesløsningen til Tolletaten.
  • Opplysningene sendes i god tid før grensepassering slik at Tolletaten kan få gjøre sin risikovurdering av dataene. For at transporten ikke skal bli forsinket anbefales det at opplysningene sendes Tolletaten minst to timer før varene ankommer grensen.
  • Ved ankomst grense må fører av transportmiddel melde seg som vanlig, men i tillegg må vedkommende ha med seg en oversikt over alle forsendelser med VOEC-nummer som er lastet på transportmiddelet. I denne oversikten skal sporingsnummer oppgis, slik at Tolletaten kan kontrollere dette mot opplysninger sendt inn via forsendelsesløsningen.
 • I de tilfeller VOEC-forsendelsen ikke er forhåndsmeldt i forsendelsesløsningen, må den deklareres i TVINN.
  En VOEC-forsendelse som ikke er forhåndsmeldt til Tolletaten, må deklareres i TVINN som en nødløsning. Det samme gjelder hvis det er feil eller mangler ved informasjonen i forhåndsmeldingen, eller det mangler VOEC-nummer på forsendelsen. Merk at VOEC-forsendelsene må fortolles med en egen deklarasjon og at TVINN avviser en blandet deklarasjon med både VOEC-varer og vanlige varer. For å unngå dobbelbeskating må følgende oppgis i rubrikk 44:
  • Rubrikk 8: En privat person som mottaker pr. deklarasjon.
  • Rubrikk 44: referansekode «VEC» + VOEC-nummeret. Deklarasjoner som har flere varelinjer, må referansekode «VEC» deklareres for hver varelinje.

Hvis det ikke foreligger informasjon om VOEC-nummer eller forsendelsen ikke er merket tydelig med VOEC–nummer, slik at det ikke blir mulig å verifisere at det er en VOEC-forsendelse, blir forsendelsen fortollet som ordinær vare og toll og avgifter må betales. Forsendelsesløsningen bygger på etablerte standarder og et maskinelt grensesnitt.

Fullføring av en transittering (NCTS) som inneholder VOEC-forsendelser

En VOEC-forsendelse som er forhåndsmeldt anses i utgangspunktet som ferdig tollbehandlet. Transitteringen må derfor fullføres med en alternativ referanse i ankomstmeldingen (IE07).

 • For ensartet forsendelse med bare VOEC-forsendelser oppgis «VOEC» + sporingsnummer.
 • For forsendelse med blanding av VOEC-varer og ordinære varer oppgis både godsnummer/ekspedisjons- og løpenummer og «VOEC» + sporingsnummer.

Dersom det er flere VOEC-forsendelser i samme transittering skal bare «VOEC» benyttes som referanse. Tollagerholder er ansvarlig for å holde orden på tollpliktige og ikke tollpliktige varer på sitt lager og må kunne fremvise varene på forespørsel fra Tolletaten.

Gjenutførsel og retur av VOEC-varer

Hvis kunden ønsker å returnere en VOEC-vare, er det nettbutikken eller e-markedsplassen som skal legge til rette for dette og som i sin tur skal håndtere refusjonen i sin innberetning til Skatteetaten. Kunden må derfor kontakte den aktuelle nettbutikken eller e-markedsplassen for informasjon om hvordan dette skal håndteres.

Gjenutførsel av vareforsendelser med verdi under 5 000 kroner kan skje uten deklarasjon (jf. tollovforskriften § 4-11-2 jf. § 3-1-15) normalt under vilkår at sendingen er fortollet. Men fordi en VOEC-sending ikke alltid er fortollet i TVINN vil man måtte henvise til VOEC i stedet for ekspedisjons- og løpenummer: