Gå til innhold

Innføring av eFormidling i Tolletaten

Torsdag 6. desember innfører Tolletaten eFormidling. Det betyr at din virksomhet vil kunne motta post fra Tolletaten i den kanalen dere har valgt for elektronisk mottak.

eFormidling er en løsning for sikker og effektiv meldingsutveksling mellom offentlig sektor og private, kommunale og statlige virksomheter. Tolletaten innfører eFormidling på ettermiddagen torsdag 6. desember.

eFormidling er utviklet av Difi og brukes i dag av mer enn 30 offentlige virksomheter.

Slik mottar virksomheter post via eFormidling

Virksomheter vil motta posten i sin valgte kanal for elektronisk mottak.
Det betyr at:

  • Statlige virksomheter som bruker eFormidling, vil få post direkte i sitt sak/arkivsystem.
  • Det samme gjelder kommuner som benytter tjenesten SvarInn hos KS.
  • Øvrige virksomheter mottar sin post i meldingsboksen i Altinn.
    - De vil da få et varsel om mottatt post til oppgitt varslingspunkt hos virksomheten.
    - Som oftest er det daglig leder i virksomheten som får varselet.

Virksomheter i enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot eFormidling. Les mer eForvaltningsforskriften.

Slik sender virksomheter post til Tolletaten via eFormidling

Hvis virksomheten din har lagt til rette for eFormidling, kan dere bruke Tolletatens integrasjonspunkt: 880455702