Gå til innhold

Forhåndsvarsling av varer - Import Control System 2 (ICS2)

ICS2 er EUs nye tollsikkerhetsregelverk, Import Control System 2 (ICS2) som trer i kraft i perioden 2021-2024.

Hva?

For å øke sikkerheten utvider EU kravene slik at all vareførsel fra tredjeland skal forhåndsvarsles elektronisk. Med tredjeland menes alle land utenfor EUs sikkerhetssone på tollområdet. Sikkerhetssonen består av EUs medlemsland samt Norge, Sveits og Liechtenstein.

Gjennom EUs sikkerhetssystem, ICS2 (Import Control System versjon 2), mottar Tolletaten og risikovurderer forhåndsinformasjon om gods som skal passere inn over sikkerhetssonens yttergrense. Alle land i sikkerhetssonen må være tilknyttet ICS2. Forhåndsvarslingsplikten gjelder alle transportmåter som vei, luft, sjø og jernbane. Ikke alle transportmåtene av varer treffes samtidig, men vil bli gjennomført i tre faser.

Hvorfor?

EU krever at Norge utvikler og innfører en løsning som ivaretar «Safety and Security» innenfor sikkerhetssonen.

I denne sammenheng er «safety» knyttet til alvorlige trusler mot borgernes helse og velvære eller for miljøet i sikkerhetsområdet. Det kan for eksempel være gjennom spredning av sykdommer eller forurensede varer. Det kan eksempelvis være varer som inneholder for høye nivåer av kreftfremkallende stoffer, narkotika eller andre helsefarlige elementer.

Med «security» menes risiko eller trusler som har implikasjoner for områdets sikkerhet. For eksempel varer som våpen, eksplosiver, flerbruksvarer, altså varer som i utgangspunktet er sivile, men som kan ha en militære anvendelser, biologisk, kjemisk og radiologisk kjernefysisk last. Gjennom ICS2 får Tolletaten en bedre datakvalitet og mer informasjon, som vil bidra til at vi kontrollerer flere objekter. Det betyr en enklere hverdag for lovlydige aktører og større utfordringer for de med urent mel i posen.

For hvem?

Over de neste årene vil alle som behandler og frakter gods, ekspress- og postforsendelser fra tredjeland påvirkes av ICS2. Konsekvensen av å ikke benytte ICS2 som forhåndsvarsel fra tredjeland vil være at man ikke kan transportere tredjelandsvarer til sikkerhetssonen, eller at du må benytte en aktør som kan sende inn forhåndsvarsel på vegne av transportør.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Se ofte stilte spørsmål og svar om ICS2 og Digitoll. 

Når innføres ICS2?

ICS2 innføres i tre faser:

 • Fase 1: Post og ekspresselskaper som frakter varer fra tredjeland inn til EU, Norge og Sveits

  Trådte i kraft 15. mars 2021

 • Fase 2: Flyfrakt

  Trådte i kraft 1. mars 2023. Overgangsperiode frem til 2. oktober 2023
  I ICS2 fase 2 utvides omfanget til å gjelde all flyfrakt fra tredjeland. Dette innebærer at alle transportører må forhåndsvarsle alle varer som fraktes med lufttransport fra tredjeland og inn i sikkerhetssonen. Det et er krav om forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst.

  Les mer om ICS2 Release 2 – Informasjon om Go live 1.3.23 og overgangsperiode for næringslivet her.

 • Fase 3: Sjø-, vei- og jernbanetransport


  Trer i kraft 3. juni 2024. Da må Tolletaten være klar til å kunne ta imot og behandle forhåndsvarsel. 

  Fra 3. juni 2024 kan sjøtransportører starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 4. desember 2024. 

  Hvis du vil lære mer om prosessen for forhåndsvarsling av varer med sjøtransport, kan du se den nye opplæringsmodulen som EU har laget. Modulen viser ICS2-prosessene for sjøtransport: ICS2 Process and Data: Maritime and Inland Waterways.

 • Fra 3.juni 2024 er oppstart for forhåndsvarsel av forsendelser som transporteres med skip. Norske aktører som ikke er klare fra dette tidspunktet må sende søknad om overgangsordning innen 21.mai 2024.Du kan lese mer om dette her: 

  Fra 4. desember 2024 kan House level filers(speditører, handling agenter ol) starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 1. april 2025. 

  Fra 1. april 2025 kan bil- og jernbanetransportører starte med å sende inn forhåndsvarsel, med siste frist 1. september 2025. 

Møte om ICS2 1. desember 2022

Agenda for møtet

 • Status ICS2, plikter og tidsplaner
 • Krav til tilkobling, EORI og UUMDS
 • Melding om fremlegging ved ankomst (nasjonalt grensesnitt)

 

Fase 3:  Sjø, vei- og jernbanefrakt, veiledninger og andre prosedyrer

Trykk her for å lese mer om Fase 3:  Sjø, vei- og jernbanefrakt, veiledninger og andre prosedyrer.


Kontaktinformasjon

Du kan kontakt oss på epost eller ringe + 47 404 04 901 ved spørsmål om ICS2 og digitoll.