Gå til innhold

Forhåndsvarsling med ICS2 - Import Control System 2

ICS2 er EUs nye tollsikkerhetsregelverk, Import Control System 2 (ICS2) som trer i kraft perioden 2021-2024.

ICS2 medfører at alle som transporterer varer fra et tredjeland og inn i sikkerhetssonen, bestående av EU, Norge og Sveits, må sende inn forhåndsvarsel om varene. Regelverket skal sikre en mer effektiv, målrettet og grundigere beskyttelse, samt gi land i sikkerhetssonen mulighet til å gjøre en risikovurdering av varene både før lasting og før ankomst.

Når innføres ICS2?

ICS2 innføres i tre faser:

 • Fase 1: Post og ekspresselskaper som frakter varer fra 3.land inn til EU, Norge og Sveits
  Trådte i kraft 15. mars 2021

 • Fase 2: Flyfrakt
  Trer i kraft 1 mars 2023
  I ICS2 fase 2 utvides omfanget til å gjelde all flyfrakt fra tredjeland. Dette innebærer at alle transportører må forhåndsvarsle alle varer som fraktes med lufttransport fra tredjeland og inn i sikkerhetssonen. Det et er krav om forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst.

 • Fase 3: Sjø-, vei- og jernbanetransport
  Trer i kraft 1. mars 2024
  I denne fasen inkluderes sjø- vei- og jernbanetransport, slik at transportørene må forhåndsvarsle alle varer fra tredjeland i tråd med det nye regelverket.

Hva betyr ICS2 for deg som transportør?

 • Transportører må sende inn forhåndsvarsel til første ankomstland innenfor sikkerhetssonen både før lasting og før ankomst
 • For eventuell kontroll, har transportør plikt til å melde og fremlegge varen, ellers kan varen nektes ombordlasting eller innpassering i sikkerhetssonen.
 • Forhåndsvarslene vil utvides med krav til ytterligere informasjon på andre dataformater enn tidligere. For transportører forutsetter dette implementering av ny og tilpasset programvare og integrering.
 • Forhåndsvarslene sendes via EUs innsendingsportal og behandles av første innpasseringsland og destinasjonsland i samarbeid. Melding om fremlegging vil skje gjennom nasjonale grensesnitt.

Kontakt oss

Send oss gjerne en epost hvis dette angår deg eller har spørsmål.

PB_ICS2@toll.no
Merk eposten med «ICS2 Fase 2»

Start arbeidet i dag. Tolletaten bistår deg med informasjon rundt utvikling og test av programvare.