Gå til innhold

Søke om tilbakebetaling ved feil fortolling

Mener du at du har betalt for mye i toll og avgifter? Eller har du betalt toll og avgifter for en gavesending du mener skulle vært avgiftsfri? Se hvilke regler som gjelder.

Hvilke regler gjelder?

Beløpsgrense på 100 kroner

Tolletaten tilbakebetaler ikke beløp under 100 kroner. Fortollingsgebyr til Posten eller annen transportør refunderer vi heller ikke da dette ikke er et gebyr du har betalt til Tolletaten.

Saker om bytte eller retur behandles av Skatteetaten

Hvis du ønsker tilbakebetaling av merverdiavgift og toll for varer som er sendt i retur eller byttet, må du søke Skatteetaten om refusjon for merverdiavgiften og Tolletaten om refusjon av eventuell toll. (Eksempel på varer som kan ha toll er klær (tekstiler).

Dokumentasjonskrav

Når du søker om tilbakebetaling, må du kunne dokumentere opplysningene i søknaden. Når du bruker vårt søknadsskjema, vil du få beskjed om hvilken dokumentasjon vi trenger for å behandle saken.

Tidsfrister

Det er noen tidsfrister for hvor lenge du kan få avgifter tilbakebetalt. Et godt råd er derfor å søke om tilbakebetaling så fort som mulig.

Behandling av søknaden

Tolletaten vil behandle søknaden din og tilhørende dokumentasjon. Dersom Tolletaten er enig i at du har betalt for mye i toll og avgifter, vil du få tilbakebetalt dette beløpet. Det er Skatteetaten som utbetaler beløpet.

Del med andre: