Gå til innhold

Tilbakebetaling av toll og avgifter

Mener du at du har betalt for mye i toll og avgifter? Har du betalt toll og avgifter for en gavesending du mener skulle vært avgiftsfri? Eller ønsker du tilbakebetaling av toll for varer som er sendt i retur? 

Da må du lese under for informasjon

 • om du skal kontakte speditøren / transportselskapet for tilbakebetaling (samlefortollinger)
 • om du skal kontakte nettbutikken for tilbakebetaling (gjelder dobbeltbelastning av MVA for VOEC-sendinger)
 • om du har anledning til å søke Tolletaten for tilbakebetaling selv

Samlefortolling

Tolletaten behandler ikke søknader om tilbakebetaling eller annen retting av deklarasjoner der fortollingen er gjort på en samlefortolling. Da skal du kontakte speditøren/transportselskapet som fortollet sendingen din.

Speditøren/transportselskapet skal håndtere klagen din og skal også sørge for tilbakebetalingen til deg der det er grunnlag for det.

Følgende seks firma har tillatelse til samlefortolling:

 • Posten Norge
 • DHL Express Norway AS
 • PostNord AS
 • UPS Norway
 • Magnum NO AS
 • Jetcarrier AS

Du vil se hvilken speditør/transportselskap som har fortollet sendingen din av dokumentasjonen du får fra dem, og du skal kontakte dem hvis du skal klage på en feilfortolling som er gjort på en samlefortolling.

Hva er en samlefortolling?

En samlefortolling er en forenklet fortolling og gjelder for sendinger til privatpersoner der verdien inkludert frakt er mellom 350 og 3 000 kroner. Vi gjør oppmerksom på at følgende varer er unntatt fra samlefortolling:

 • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd og vitaminer),
 • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol og tobakk)
 • varer med særavgifter (f.eks. sukker, emballasje, smøreoljer og hvitevarer med klimagass)

Sendinger som inneholder slike varer, blir fortollet på vanlig måte. 

Dobbeltbelastning av MVA på VOEC-sendinger

Du skal heller ikke søke Tolletaten om tilbakebetaling dersom du har blitt dobbelt belastet med MVA på varer du har kjøpt fra nettbutikker / e-markedsplasser som er registrert i VOEC-ordningen, som for eksempel eBay, Alibaba, AliExpress og Amazon.

Hvis du har handlet i en VOEC-registrert nettbutikk / e-markedsplass, og

 • har betalt merverdiavgift i nettbutikken, men der transportselskapet også har fortollet sendingen og beregnet importavgifter
 • nettbutikken har krevd meg for merverdiavgift på en vare jeg mener er fri for merverdiavgift (for eksempel en bok)
 • har returnert varen til selger

må du kontakte nettbutikken eller e-markedsplassen for tilbakebetaling. De skal rette opp feil i sin rapportering til Skatteetaten og må avklare slike tilfeller direkte med Skatteetaten. De er også ansvarlige for å tilbakebetale det som er urettmessig innkrevd eller tilbakebetale MVA du betalte ved kjøpet hos nettbutikken / e-markedsplassen når du har returnert varen.  

Tolletaten er ikke involvert i denne prosessen og skal ikke ha refusjonssøknader i slike tilfeller.

Når kan du søke selv?

Hvis din sending ikke er fortollet på samlefortolling eller ikke er en VOEC-sending som har blitt dobbeltbelastet med MVA, kan du selv søke Tolletaten om tilbakebetaling. Se «Slik søker du om tilbakebetaling» under for nærmere informasjon.

I slike tilfeller må du være oppmerksom på følgende:

Hvis du ønsker tilbakebetaling av merverdiavgift og toll for varer som er sendt i retur eller byttet, må du søke Skatteetaten om tilbakebetaling av merverdiavgiften og Tolletaten om tilbakebetaling av eventuell toll.

De fleste varer er tollfrie, så sannsynligheten for at du kun skal søke Skatteetaten er stor. Det er bare klær av tekstiler og enkelte ferdige tekstilvarer som for eksempel sengetøy, håndklær og gardiner du kan ha betalt toll på ved innførselen.