Gå til innhold

Etterdeklarering av varer

Når du ønsker å etterdeklarere varer som skulle vært deklarert og tollbehandlet ved innførsel, skal du bruke skjemaet for etterdeklarering i Altinn. Dette gjelder f.eks. når det er sendt inn forhåndsdeklarasjon i TVINN før innførsel uten at denne er tollbehandlet.

Skjemaet gjelder ikke for:

 • Søknad om endring (korrigering av inn- og utførselsdeklarasjoner) herunder etterdeklarering av royalty
 • Varer underlagt transitteringsprosedyre
 • Privatpersoner
 • Eksport
 • Varer som er godsregistrert

Slik fungerer løsningen i praksis

 1. Varemottaker (eller dennes representant) må logge seg inn i Altinn og åpne skjemaet «Etterdeklarering».
 2. Fyll inn de etterspurte opplysningene, legg ved nødvendige dokumenter og send skjemaet i Altinn.
 3. Tolletaten registrerer saken.
 4. Varemottaker får automatisk et brev via e-Formidling eller til oppgitt e-postadresse. Her bekrefter vi at skjemaet er mottatt og hvilket saksnummer saken har fått.
  I brevet vil vi gi informasjon om hvordan dere skal etterdeklarere.

Du skal ikke sende inn etterdeklarasjon i TVINN uten å ha mottatt saksnummer fra Tolletaten. Dersom det foreligger en forhåndsdeklarasjon (innsendt før innførsel av varen), må du opplyse om det i søknaden. 

Gå til skjema for etterdeklarering i Altinn 

Deklarering i ettertid må ikke forveksles med korrigering av allerede innsendte deklarasjoner, såkalt ønske om endring. Innsendelse av en endringsmelding til Tolletaten har egne digitale løsninger: TVINN-endringsmeldingog skjema i Altinn.   

Etterdeklarering er synonymt med «etterfortolling», som er et begrep som ofte har vært brukt om deklarering i ettertid. 

Brudd på plikter i vareførselsloven og tollavgiftsloven – sanksjoner 

Når varer ikke er deklarert ved innførsel, innebærer dette brudd på deklarasjonsplikten etter vareførselsloven kapittel 3. Tolletaten vurderer (som i alle andre tilfeller hvor varer ikke blir deklarert ved innførsel) om det skal ilegges sanksjoner. I henhold til forvaltningsloven gis det et særskilt varsel i ettertid dersom det er aktuelt å ilegge sanksjoner.