Gå til innhold

Ekspressklarering

Tolletaten har hatt under utprøving en digital og automatisert grensepasseringsløsning som innebærer at godskjøretøy normalt ikke trenger å stoppe på grensen. Løsningen har vært i produksjon i en pilot på Ørje tollsted siden høsten 2018. I september 2020 ble piloten utvidet til Svinesund. Denne løsningen overføres til en ny teknisk plattform og tas videre gjennom digitoll-konseptet fra november 2022. Det betyr at løsningen ekspressklarering vil utfases fra november 2022 og erstattes av digital melde- og opplysningsplikt.

Om digital melde- og opplysningsplikt

Det pågår et arbeid for å utvikle systemstøtte som skal gjøre det mulig å oppfylle melde- og opplysningsplikten digitalt. Dato for når systemstøtte for oppfylling av plikten er tilgjengelig ved de ulike transportmåtene: 

  • November 2022: Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt på vei ved Ørje og Svinesund tollsteder. Dersom dere ikke har benyttet løsningen tidligere, men ønsker å starte opp ber vi dere ta kontakt med oss på e-post.  
  • Fra 01.01.2023: Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt ved øvrige tollsteder på vei og ferge kobles på fortløpende. Utrullingsplanen vil oppdateres kontinuerlig her.
     
  • 01.10.2023: Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt ved all flyfrakt. 

  • 30.06.2024: Mulighet for innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt vedsjø og jernbane. 

  • Januar 2025: Hovedregel om krav til innlevering av melde- og opplysningsdata digitalt ved alle transportmåter før eller ved grensepassering.