Gå til innhold

Avvikling av 350-kronersgrensen

Stortinget har besluttet å avvikle 350 kroners grensen for toll- og merverdiavgiftsfritak. Dette skjer i to etapper: 1. januar 2020 og 1. april 2020. Fra 1. januar 2020 ble 350-kronersgrensen fjernet for alle næringsmidler, varer som har særavgift og varer med restriksjoner. Dette betyr at du må betale merverdiavgift og eventuell toll og særavgift fra første krone for slike varer. 

Næringsmidler er f.eks. matvarer, godterier, brus, kosttilskudd og alt annet som kan konsumeres av mennesker. 

Skal du handle for 350 kroner eller høyere, kan du regne ut hvor mye du må betale i toll og avgifter med vår importkalkulator.

Inkludert frakt og forsikring

Frakt- og forsikringskostnader skal inngå ved fastsettelse av varens verdi. Dette betyr at du må betale avgift av varen hvis den samlede verdien av varen, fraktkostnader og forsikringskostnader blir 350 kroner eller høyere. Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.

Når du bestiller varer, bør du derfor sjekke nøye om beløpet du betaler for varen inkluderer frakt/forsikring eller om dette kommer i tillegg.

Egne valutakurser

Husk at det er Tolletatens egne valutakurser som gjelder. Verdien på sendingen inkludert frakt og forsikring må være under 350 kroner på fortollingstidspunktet for at den skal være avgiftsfri.

Gjelder ikke alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer

Fra 1. januar 2020 vil unntaket også gjelde for næringsmidler, varer med særavgift og varer underlagt restriksjoner.     

350-kronersgrensen gjelder ikke for alkoholholdige drikkevarer,  tobakksvarer, næringsmidler, varer med særavgift og restriksjonsbelagte varer. Kjøper du alkohol i en utenlands nettbutikk, må du alltid betale avgifter. Tobakk kan du ikke kjøpe på internett uten spesiell tillatelse.

Om næringsmidler, varer med særavgift eller varer underlagt restriksjoner kommer fram til Norge etter årsskifte må du betale toll og avgifter, selv om varene er bestilt før nyttår.

Eksempler

Her følger noen eksempler på ny totalpris ved tillegg av merverdiavgift (MVA) og særavgifter.

Sjokolade: 1 kilo

  Varens pris 98 kroner
+ Fraktkostnader 83 kroner
= Grunnlag for MVA  181 kroner
+ MVA 15 % 27 kroner
= Sum importavgifter (inklusive kjøpesum) 208 kroner
+ Fortollingsgebyr (f.eks. Posten) 299 kroner
= Totalpris 507 kroner

 

Brus: 3 kasser (72 bokser à 0,33 liter)

  Varens pris inklusive frakt (grunnlag for toll og avgifter) 300 kroner
+ Grunnavgift på engangsemballasje: 1,29 kr pr. enhet, 72 enheter

93 kroner

+ Miljøavgift på emballasje: 6,28 kr pr. enhet, 72 enheter 452 kroner
= Grunnlag for MVA 845 kroner
+ MVA 15 % 127 kroner
= Sum importavgifter (inklusive kjøpesum) 972 kroner
+ Fortollingsgebyr (f.eks. Posten) 299 kroner
= Totalpris 1271 kroner

 

Merk at toll kan komme i tillegg på noen varer hvis tollbeløpet overstiger 50 kroner. 

 

Regelverk