Gå til innhold

Innledning til vareførselshåndboken

Vareførselshåndboken er Tolletatens kommentarer til vareførselsloven med vareførselsforskriften. Kommentarene skal forklare lov- og forskriftsbestemmelsene, og gir uttrykk for Tolletatens tolkning av disse.

Vareførselshåndboken inneholder:

  • kommentarer til vareførselsloven med vareførselsforskriften
  • lenker til vareførselsloven og vareførselsforskriften
  • lenker til forarbeider til vareførselsloven
  • lenker til andre forskrifter og annen informasjon fra tollmyndighetene
  • lov- og forarbeidsspeil som viser hvor hver enkelt lovbestemmelse stammer fra

Omtalen av bestemmelsene i vareførselsloven innledes med en gjengivelse av bestemmelsens ordlyd. Etter omtalen følger en oversikt over eventuelle forskrifter og forarbeider til bestemmelsen, samt tidligere lovbestemmelser og forarbeider.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger og tips til vareførselshåndboken på post@toll.no.