Gå til innhold

§ 3-3 Levering av deklarasjon

§ 3-3. Levering av deklarasjon

(1) Enhver som kan gi de opplysningene som er nødvendige for den valgte prosedyren, kan levere deklarasjonen. Den som leverer deklarasjonen, må kunne legge frem den aktuelle varen eller få den fremlagt for tollmyndighetene.

(2) Dersom en prosedyre medfører særlige forpliktelser for en bestemt person, skal deklarasjonen leveres av denne personen eller dennes fullmektig.

(3) Deklarasjonen kan leveres før varen legges frem for tollmyndighetene. Hvis varen ikke legges frem senest 30 dager etter at deklarasjonen er levert, anses deklarasjonen som ikke levert.

Enhver som kan gi de opplysningene som er nødvendige for den valgte prosedyren, kan levere deklarasjonen. Ofte vil det være praktisk å benytte en tollrepresentant ved deklarering. Se § 7-21.

Den som leverer deklarasjonen, må kunne få lagt frem den aktuelle varen for tollmyndighetene.

Dersom prosedyren medfører særlige forpliktelser for en person, må deklarasjonen leveres av denne personen eller dennes fullmektig. Et eksempel på en slik særlig forpliktelse er innførsel av varer under prosedyren midlertidig innførsel med vilkår om utførsel av varene innen ett år. Da må den som har ansvaret for at varene utføres, eller dennes fullmektig, levere deklarasjonen.

Deklarasjonen kan leveres før varen fremlegges for tollmyndighetene etter § 2-4. Hvis varen ikke legges frem senest 30 dager etter at deklarasjonen er levert, annulleres deklarasjonen og anses som ikke levert. 


Vareførselsloven § 3-3 

Forarbeider 

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.3