Gå til innhold

§ 5-7 Levering av deklarasjon

§ 5-7. Levering av deklarasjon

(1) Enhver som kan gi de opplysninger som er nødvendige for prosedyren, kan levere deklarasjonen. Den som leverer deklarasjonen, må kunne legge frem den aktuelle varen eller få den fremlagt for tollmyndighetene.

(2) Deklarasjonen skal leveres i så god tid at tollmyndighetene kan undersøke varen før den lastes inn i transportmiddelet.

(3) Deklarasjonen kan leveres før varene legges frem for tollmyndighetene. Hvis varen ikke legges frem senest 150 dager etter at deklarasjonen er levert, anses deklarasjonen som ikke levert.

Første ledd bestemmer at enhver som kan gi de opplysninger som er nødvendige for prosedyren utførsel, kan levere deklarasjonen. Den som leverer deklarasjonen, må også kunne legge frem den aktuelle varen eller få den fremlagt for tollmyndighetene.

Annet ledd bestemmer at deklarasjonen skal leveres i så god tid at tollmyndighetene kan undersøke varene før de lastes inn i transportmiddelet.

Tredje ledd åpner for at deklarasjonen kan leveres før varen fremlegges. Adgangen bør imidlertid av praktiske årsaker ikke være ubegrenset. Av hensyn til internasjonal harmonisering er fristen satt til 150 dager, noe som tilsvarer fristen EU har satt fra deklarasjonen leveres til varen skal være meldt og fremlagt for tollmyndighetene. Etter dette annulleres deklarasjonen, og deklarasjonen anses som ikke levert.


Vareførselsloven § 5-7 

Forarbeider

Prop. 237 L (2020-2021) punkt 9.5

Prop 1 LS (2022-2023)