Gå til innhold

Henvisninger i vareførselshåndboken

Henvisninger til lov, forskrift, forarbeider med mer

Innhold 

Forskrifter

Høringer

Innstillinger

Proposisjoner til Stortinget

NOUer

Rettspraksis

Høyesterettsavgjørelser 

 • Rt-2011-232
 • HR-2003-686-A – Rt-2003-1181
 • HR-1997-63-A – Rt-1997-1646 – UTV-1998-1
 • HR-1996-19-A – Rt-1996-218
 • HR-1995-142-A – Rt-1995-1760
 • HR-1995-72-A – Rt-1995-870
 • HR-1995-12-B – Rt-1995-65
 • HR-1993-51-B – Rt-1993-380
 • HR-1992-194-B – Rt-1992-1717 (601-92)
 • Rt-1990-926
 • Rt-1989-16
 • Rt-1986-50 (2-86)
 • Rt-1984-277 (48-84)
 • Rt-1983-1541 (393-83)
 • Rt-1982-825 (183-82)
 • Rt-1980-986
 • Rt-1980-540
 • Rt-1980-410
 • Rt-1979-719
 • Rt-1975-821
 • Rt-1975-435
 • Rt-1974-62
 • Rt-1970-113

Lagmannsrettsavgjørelser 

 • Gulating lagmannsrett 9. juni 2009 (LG-2009-5535)
 • Gulating lagmannsrett 19. april 2007
 • Gulating lagmannsrett 12. oktober 2006 (LG-2006-88621)
 • Eidsivating lagmannsrett 20. april 2005 (kjennelse) (LE-2004-84059)
 • Agder lagmannsrett - LA-2002-1715 – RG-2003-933 (128-2003)
 • Eidsivating lagmannsrett 17. mars 1997 (LE-1997-65)

Sivilombudets årsmelding