Gå til innhold

§ 12-10 Grovt uaktsom overtredelse

§ 12-10. Grovt uaktsom overtredelse

Med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler straffes grovt uaktsom overtredelse som nevnt i §§ 12-5 til 12-7.

Vfl. § 12-10 slår fast at grovt uaktsom overtredelse som nevnt i § 12-5 om ulovlig vareførsel, § 12-6 om brudd på lås eller segl og § 12-7 om straff for unnlatt medvirkning ved kontroll mv. straffes med bot eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler.

Dersom en overtredelse som nevnt i §§ 12-5 eller 12-6 kan anses som grov etter § 12-9, er strafferammen bot eller fengsel inntil seks år.

Bestemmelsen i vfl. § 12-10 er ny med vareførselsloven.


Vareførselsloven § 12-10

Forarbeider 

Prop.1 LS (2022-2023) punkt 9.12

Prop.237 L (2020-2021) s. 106