Gå til innhold

§ 7-8 Regelmessige konsultasjoner

§ 7-8. Regelmessige konsultasjoner

Departementet kan gi forskrift om regelmessige konsultasjoner mellom myndigheter med ansvar og oppgaver ved inn- og utførsel av varer og næringslivet mv.

Bestemmelsen gir grunnlag for å oppfylle Norges forpliktelser i h.t. WTO-avtalen om handelsfasilitering artikkel 2 nr. 2 og artikkel 10 nr. 1.

Bestemmelsen viderefører tolloven § 12-16.


Vareførselsloven § 7-8 

Vareførselsforskriften § 7-8-1

Forarbeider

Prp. 237 L (2020-2021) punkt 9.7

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 2007 § 12-16

Tollforskriften § 12-16-1