Gå til innhold

§ 14-1 Ikrafttredelse

§ 14-1.Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid​1 Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel.

 


Vareførselsloven § 14-1