Gå til innhold

[Utgått]Bruk av innenlandsk fraktbrev som tollpassfraktbrev

På bakgrunn av henvendelse fra Norsk EDIPRO har Tolldirektoratet godtatt at det nye innenlandske fraktbrevet som tas i bruk fra 1. august 1999 også skal tillates benyttet som tollpassfraktbrev.

Direktoratet har imidlertid satt krav til utfyllingen av dokumentet når det skal benyttes som tollpassfraktbrev.

  • Rubrikk 14 fylles ut med teksten TOLLPASSFRAKTBREV i store bokstaver. Teksten skal være venstrestilt øverst i rubrikken.
  • Rubrikk 30 fylles ut med teksten Tollager-/ekspedisjon. Teksten skal være venstrestilt.
  • Rubrikk 38 fylles ut med teksten UFORTOLLET GODS, MÅ IKKE UTLEVERES UTEN TOLLETATENS TILLATELSE! i store bokstaver på 2 linjer. Teksten skal være venstrestilt øverst i rubrikken. Teksten Godsnummer: og Nytt godsnummer/Ekspedisjonsnummer: skal framkomme i rubrikken. Teksten skal være venstrestilt. Nederst skal teksten i tollovforskriften kap 8 pkt 7 skrives i skriftstørrelse 8 pkt. Teksten skal være venstrestilt.

Tolldirektoratet vil presisere at det er viktig at ovenstående tekst kun framkommer når fraktbrevet benyttes som tollpassfraktbrev. Dette for at det ikke skal være tvil om det fortollet eller ufortollet vare som sendes. Videre er det viktig at teksten framkommer som beskrevet ovenfor og på de steder i rubrikk 38 som er beskrevet slik at det ikke blir forskjellig plassering og utseende alt etter som hvem som utsteder tollpassfraktbrevet.

I overgangsperioden fra 1. august 1999 tom 31. desember 1999 vil også den gamle blanketten "Tollpassfraktbrev" tillates benyttet. Etter 1. januar 2000 skal imidlertid kun det nye innenlandske fraktbrevet benyttes som tollpassfraktbrev. Tolldirektoratet vil presisere at nåværende innenlandske fraktbrev ikke llates benyttet som tollpassfraktbrev. Tolletatens retningslinjer for forpassing vil bli oppdatert i forhold til ovenstående.