Gå til innhold

Laserpekere

Hvis du vil innføre laserpekere med over én milliwatt (mW) styrke til Norge, må du ha spesiell tillatelse fra Statens strålevern.

Statens strålevern har ansvaret for forvaltning og tilsyn av all bruk av strålekilder, deriblant laserpekere.

Om laserpekere

Laserpekere kategoriseres i klassene 3R, 3B og 4. Klasse 3R har en maksimalstyrke på 5mW. Klasse 3B har en maksimalstyrke på 500mW, og laserklasse 4 er de laserpekerne som har en styrke på over 500mW.

Lasere i klasse 3B og 4 skal ha et synlig og hørbart signal når de er på, og en anordning som stopper strålen fysisk. Det er ikke nok med en av/på-knapp, du må faktisk kunne låse laserpekeren. Bruk av laserpekere i klasse 3B og 4 krever øyebeskyttelse, og er i hovedsak forbeholdt medisin, industri og forskning.