Gå til innhold

Vareprøver

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av visse varetyper og vareprøver.

Fritaket gjelder

  • vareprøver, modeller og mønstre av ubetydelig verdi
  • visse typer reklamemateriell (begrenset til ett kilo) og reklamefilm
  • opplysningsmateriell fra andre lands turistmyndigheter
  • dokumenter og trykksaker fra andre lands myndigheter
  • emballasje og lastepaller, og utstyr for beskyttelse av last (fritaket gjelder ikke emballasje du innfører til innenlandsk bruk).

Det er et vilkår for avgiftsfritak at varen er av ubetydelig verdi. Varen kan enten i seg selv være av en ubetydelig verdi, eller den kan være gjort ubrukelig for andre formål enn demonstrasjon. Et eksempel på det siste er vareprøver på sko som er gjennomhullet.

Innførsels-mva til Skatteetaten fra 2017

Skatteetaten overtok forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra 1. januar 2017. Her kan du finne mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.