Gå til innhold

Varer med restriksjonar ved eksport

Før du skal eksportere ei vare, må du sjekke om ho har restriksjonar eller forbod knytt til seg.

At ei vare har restriksjonar, vil seie at spesielle vilkår gjeld for eksport av vara.

Fisk og fiskevarer har restriksjonar. Det same gjeld våpen. Under finn du ei oversikt over varer som har restriksjonar ved eksport frå Noreg.

Finn du ikkje vara du ynskjer å eksportere og er usikker på om ho har restriksjonar, ta kontakt med Tolletaten på telefon 22 86 03 12.