Gå til innhold

Betaling av toll og avgifter

Ved import av varer er det den deklarerte mottakeren som har ansvaret for å betale toll, avgifter og gebyrer. Før Tolletaten kan fristille varene og mottakeren kan ta de i bruk, må toll, avgifter og gebyrer være betalt eller rapportert.

Du kan betale toll, avgifter og gebyrer på alle tollkontor som utfører ekspedisjon.
Aktuelle betalingsformer er

  • bankkort
  • kredittkort
  • kontanter
  • sjekk eller bankremisse

Innførselsmerverdiavgift for registrerte mva-pliktige

Registrerte mva-pliktige virksomheter skal innberette innførselsmervediavgiften i mva-meldingen.

Tollkreditt

Du kan søke Skatteetaten om tollkreditt slik at du unngår oppgjør på stedet. Bruk av tollkreditt er en gunstigere betalingsordning for den deklarerte mottakeren enn kontant betaling.

Dagsoppgjør

Speditører kan søke Skatteeaten om tillatelse til å foreta samlet oppgjør for de tolldeklarasjonene som er innlevert i løpet av en dag. Dette kalles dagsoppgjør. Dagsoppgjør kan bare innvilges til speditører som fortoller varer på vegne av andre.