Gå til innhold

Betaling av tollavgift og andre avgifter

Ved import av varer er det den deklarasjonspliktige som har ansvaret for å betale tollavgift, andre avgifter og gebyrer. Før Tolletaten kan fristille varene og mottakeren kan ta de i bruk, må tollavgift, andre avgifter og gebyrer være betalt eller rapportert.

Du kan betale tollavgift, andre avgifter og gebyrer på alle tollkontor som utfører tollbehandling.
Aktuelle betalingsformer er

  • bankkort
  • kredittkort
  • kontanter
  • sjekk eller bankremisse

Innførselsmerverdiavgift for registrerte mva-pliktige virksomheter

Registrerte mva-pliktige virksomheter skal innberette innførselsmervediavgiften i mva-meldingen.

Tollkreditt

Du kan søke Skatteetaten om tollkreditt slik at du unngår oppgjør på stedet. Bruk av tollkreditt er en gunstigere betalingsordning for den deklarasjonspliktige enn kontant betaling.

Dagsoppgjør

Speditører kan søke Skatteetaten om tillatelse til å foreta samlet oppgjør for de deklarasjonene som er innlevert i løpet av en dag. Dette kalles dagsoppgjør. Dagsoppgjør kan bare innvilges til speditører som deklarerer varer for overgang til fri disponering på vegne av andre.