Gå til innhold

Kjøtt fra egen jakt

Tar du med deg kjøtt fra egen jakt i et EØS-land, kan du ta med deg inntil 10 kilo uten å betale toll og avgifter. Tar du med deg mer enn 10 kilo, skal du betale 15 prosent merverdiavgift.

Har du med deg over 75 kilo kjøtt i løpet av et kalenderår, må du også betale toll for kjøttet.

Husk at kjøttet du tar med deg må være til bruk i egen husholdning. Du kan ikke selge det videre.

Du kan ta med deg kjøtt fra EØS-land (unntatt fra områder som er regulert som følge av utbrudd av svinepest m.v), av følgende dyr:

  • hare
  • rein
  • skogsfugl
  • ryper
  • hjort
  • rådyr
  • dådyr
  • elg
  • villsvin

Merverdiavgiften på kjøtt fra egen jakt er 15 prosent av en stipulert pris på 50 norske kroner pr. kilo kjøtt.

Eksempel:

Antall kilo kjøtt: 50 kilo
Stipulert pris pr. kilo: 50 kroner
Grunnlaget for beregning av merverdiavgift: 2 500 kroner
Merverdiavgift på 15 % av 2 500 kroner: 375 kroner

Rød sone

Du må velge rød sone når du kommer til Norge hvis du har med deg mer enn ti kilo. Her leverer du en egenerklæring om at kjøttet stammer fra egen jakt i EØS-området, og at du skal bruke det i egen husholdning.

Ved fortolling bruker du kode S i rubrikk 33 og følgende koder i rubrikk 44 på tolldeklarasjonen:

GEN S03/2745 (gir tollfritak)

GEN S02/2745A (gir fritak for forskningsavgift (FA200), eller

GEN S02/2745B (gir fritak for forskningsavgift FA100)

 

Mer enn 75 kilo

Har du med deg mer enn 75 kilo kjøtt fra egen jakt, må du fortolle kjøttet og betale både toll og merverdiavgift.

Ved fortolling bruker du kode S i rubrikk 33 og følgende koder i rubrikk 44:

GEN S02/2745A (gir fritak for forskningsavgift (FA200), eller

GEN S02/2745B (gir fritak for forskningsavgift FA100)

Betingelser

Innførsel av utrydningstruede dyrearter er ikke tillatt uten tillatelse fra Miljødirektoratet

Dersom det på innførselstidspunktet er innført importforbud eller kjøttet av annen årsak ikke kan innføres, plikter du i medhold av veterinærbestemmelsene å destruere kjøttet for egen regning.

Dersom det ved etterkontroll fremkommer at kjøttet er innført i strid med veterinærbestemmelsene eller bestemmelsene nevnt ovenfor vil vi vurdere anmeldelse eller administrative tiltak. 

Kjøtt fra land utenfor EØS-området

Ønsker du å innføre kjøtt fra land utenfor EØS-området, kan du kontakte Mattilsynet for informasjon om innførselsbestemmelser.