Gå til innhold

Rådiamanter

Før du importerer rådiamanter, må du være registrert hos Norges Gullsmedforbund. Du må også ha et sertifikat utstedt av eksportør i avsenderlandet som skal følge sendingen.

Det er Norges Gullsmedforbund som er tilsynsmyndighet for rådiamanter. Tolletaten skal stanse sendinger med diamanter på grensen, men det er Gullsmedforbundet som utfører selve kontrollen Derfor må du varsle all import av rådiamanter til Norges Gullsmedforbund senest én virkedag før grensepassering. All import og eksport av rådiamanter skal skje over Gardermoen tollsted.