Gå til innhold

Rådiamantar

Før du importerer rådiamantar, må du vere registrert hos Norges Gullsmedforbund. Du må også ha eit sertifikat skrive ut av eksportøren i avsendarlandet som skal følgje sendinga.

Det er Norges Gullsmedforbund som er tilsynsstyresmakt for rådiamantar. Tolletaten skal stanse sendingar med diamantar på grensa, men det er Gullsmedforbundet som utfører sjølve kontrollen. Difor må du varsle all import av rådiamantar til Norges Gullsmedforbund seinast ein arbeidsdag før grensepassering. All import og eksport av rådiamantar skal skje over Gardermoen tollstad.