Gå til innhold

Flytte til Norge

Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt avgiftsfritt.

Du kan innføre innboet ditt (flyttegodset) uten å betale tollavgift og andre avgifter hvis:

 • du har oppholdt deg i utlandet sammenhengende i minst ett år
 • du har oppbevart og brukt gjenstandene under oppholdet i utlandet, og du fortsatt skal bruke dem i Norge
 • du innfører flyttegodset i forbindelse med flytting til Norge

For å få avgiftsfritak må du innføre innboet ditt innen rimelig tid og senest ett år etter flytting til Norge. Gjenstandene må være til personlig bruk. Det er ingen spesifikke frister for hvor lenge du må beholde innboet før du kan selge det, uten at avgiftsfritaket faller bort.

Det er andre vilkår som må være oppfylt når det gjelder avgiftsfri innførsel av fritidsbåt ved flytting til Norge, se linken nedenfor som gjelder fritidsbåt.

Du må henvende deg til rød sone og levere erklæringen til Tolletaten når du kommer til Norge og skal tollbehandle flyttegodset. Hvis du ikke kan være tilstede ved tollbehandlingen, men har en venn eller annen privatperson som frakter flyttelasset ditt, må du sørge for at vedkommende kan legge fram flyttegodserklæringen som er underskrevet av deg. Du bør da i tillegg utstyre transportøren med en fullmakt. Flyttegodset kan ikke bli tollbehandlet før erklæringen er levert og riktig fylt ut. 

For å forenkle tollbehandlingen, må du lage en innholdsfortegnelse over flyttegodset ditt. Det kan gis samlebetegnelser for gjenstandene, som f.eks.:

 • Eske 1 – Klær
 • Eske 2 – Kjøkkenutstyr
 • Eske 3 – Leketøy
 • 1 Sofa
 • 1 TV

Verdien av flyttegodset har ingen betydning for fritaket. Fritaket gjelder også for merverdiavgift.

Noen varer har spesielle innførselsregler

 • Biler og andre motorkjøretøy er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting.
 • Fritidsbåt kan du innføre avgiftsfritt på visse vilkår. Les mer om innførsel av båt.
 • Yrkesutstyr er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må deklareres for prosedyren overgang til fri disponering.
 • Matvarer er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting og må deklareres for prosedyren overgang til fri disponering. For en del matvarer er det også egne regler. Les mer om innførsel av mat på mattilsynet.no.
 • Alkohol og tobakk er ikke fritatt for avgifter i forbindelse med flytting. Hvis du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme frie kvoter som andre reisende. Les om alkohol- og tobakkskvote.
 • Våpen. Du må ha tillatelse fra politiet. Les mer på politi.no.
 • Planter. Det er restriksjoner ved innførsel av planter. Les mer på mattilsynet.no.
 • Dyr. Du må kontakte Mattilsynet for å sjekke hvilke restriksjoner som gjelder (for eksempel krav til kjæledyrpass og vaksiner). Les mer på mattilsynet.no.
 • Andre restriksjonsbelagte varer. Har du med deg gjenstander som er regulert av annet lovverk som setter begrensninger for å kunne innføre vare, skal du opplyse om dette. Varer med restriksjonerkan for eksempel være: Truede dyre- og plantearter (CITES), næringsmidler (herunder poteter), legemidler/urter, planter, samt kulturminner og kunstskatter. Se utfyllende liste over restriksjonsbelagte varer her
 • Valuta. Hvis du medbringer valuta og andre betalingsmidler som overstiger NOK 25.000,- må dette oppgis til Tolletaten. Les mer om valuta her.

Regelverk