Gå til innhold

De ulike opprinnelsesbevisene i GSP-ordningen

For at du skal få preferanse for opprinnelsesvarer fra GSP-land må det følge med et opprinnelsesbevis.

Følgende opprinnelsesbevis kan benyttes:

  • REX opprinnelseserklæring
  • REX erstatningsopprinnelseserklæring ved import via EU og Sveits, eller ved reeksport fra Norge til EU og Sveits.
  • Formular A fra Kina og Guatemala
  • Opprinnelseserklæring for opprinnelsesvarer under 6 000 euro, fra Kina og Guatemala

GSP-varer som er fortollet inn i andre land før innførsel til Norge

Varer som er fortollet inn i andre land før innførsel til Norge, mister sin GSP-status. Tollavgift må betales for varen.

GSP-varer som sendes direkte til Norge

Med unntak for opprinnelsesvarer fra Kina og Guatemala, må det brukes REX opprinnelseserklæring. For å kunne utstede en opprinnelseserklæring må eksportøren være registrert med et gyldig REX-nummer i REX-systemet. Det er imidlertid mulig for uregistrerte eksportører å utstede opprinnelseserklæringer der vareverdien ikke overstiger EUR 6 000. 

For varer som er fremstilt i sin helhet jf tollavgiftforskriften § 4-1-9 skal det anføres bokstaven «P». For tekstiler som er helt fremstilt i ett land kan det etter denne bestemmelse anføres bokstaven «P».

For varer som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet jf. vareførselsforskriften § 4-1-10 skal det anføres bokstaven «W», etterfulgt av posisjonsnummeret (de fire første sifrene i varenummeret). 

REX opprinnelseserklæring

Eksempel på tekst:

"The exporter AXIX, INREX987654321GF001 of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Indian preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of Norway and that the origin criterion met is W61.09."

GSP-varer som har vært under tollmyndighetens kontroll (på tollager) i EU eller Sveits før innførsel til Norge

REX erstatningsopprinnelseserklæring

Denne må utstedes av re-eksportør/videresender i EU eller Sveits. Videresenderen skal oppgi følgende på hver erstatningsopprinnelseserklæring:

  • All informasjon om de videresendte produktene fra det opprinnelige opprinnelsesbeviset, som kan være Form A, GSP opprinnelseserklæring eller en REX opprinnelseserklæring.
  • Dato da det opprinnelige opprinnelsesbeviset ble opprettet.
  • Opplysningene i det opprinnelige opprinnelsesbeviset, inkludert der det er akutuelt, opplysninger om kumulasjon av varer som dekkes av erstatningsopprinnelseserklæringen.
  • Navn og adresse samt videresenderens REX-nummer.
  • Mottakerens navn og adresse i Norge (ved videresending fra Norge: mottaker i EU eller Sveits).
  • Sted og dato for utstedelse av erstatningsopprinnelseserklæringen.

Eksempel på tekst:

"REPLACEMENT STATEMENT ON ORIGIN

The exporter Swedish Textile SEREX55666778899, Storgatan 2, 672 29 Årjäng, Swden, acting on the basis of the statement on origin made out by AXIX, Halla road 3, New Dehli, 110037 India, registered under the following number INREX987654321GF001 of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Indian preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of Norway and that the origin criterion met is W61.09."

GSP-varer fra Kina og Guatemala

Opprinnelsesbevis Form A eller opprinnelseserklæring for opprinnelsesvarer med en verdi under 6 000 euro skal benyttes.

Teksten til opprinnelseserklæringen skal lyde som følger:

"The exporter of the products covered by this document declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of .... preferential origin according to the rules of origin of the Norwegian Generalized System of Preferences."

sted og dato

eksportørens underskrift

I tillegg skal navnet på den personen som undertegner erklæringen være anført med trykte bokstaver.

Det er tillatt med transittforsendelser av varer som utgjør én enkelt sending gjennom et eller flere land, også med omlasting eller midlertidig lagring. Fortolles varene inn i et annet land mister de sin opprinnelse og du må betale full tollavgift ved innførsel til Norge.

Det er ikke tillatt å gjøre noe med varene underveis, unntatt det som er nødvendig for å bevare dem i god stand (se tollavgiftsforskriften § 4-1-15).

For varer som er fremstilt i sin helhet jf tollavgiftsforskriften § 4-1-9 skal det anføres bokstaven «P» i boks 8. For tekstiler som er helt fremstilt i ett land kan det etter denne bestemmelse anføres bokstaven «P».

For varer som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-10 skal det anføres bokstaven «W», etterfulgt av posisjonsnummeret (de fire første sifrene av varenummeret).

Dersom varer fra Kina og Guatemala går i transitt hos en re-eksportør/videresender i EU eller Sveits, kan re-eksportøren/videresenderen i EU eller Sveits utstede en erstatningsopprinnelseserklæring REX basert på et Form A fra Kina eller Guatemala.

Kina og Guatemala avventer ferdigforhandlede frihandelsavtaler med hhv. Norge og EFTA og vil derfor ikke tiltre REX-systemet.

Eksport av innsatsmaterialer til GSP-land

Dersom du skal eksportere en vare som skal inngå i produksjonen av en annen vare i et GSP-land må du bruke REX opprinnelseserklæring. Den norske eksportøren må da være registrert i REX-systemet. Det er et krav at den eksporterte varen er et opprinnelsesprodukt.

"Norway cumulation" må anføres på erklæringen.

Re-eksport/videresending av GSP-varer til EU og Sveits

Det er mulig å re-eksportere/videresende GSP-opprinnelsesvarer fra Norge til EU og Sveits forutsatt at de har ligget på tollager i Norge. Den norske re-eksportøren/videresenderen må da være registrert i REX-systemet og utferdige en REX erstatningsopprinnelseserklæring.

Opprinnelsesbevisene er tidsbegrenset

Uansett hvilket opprinnelsesbevis som brukes har de en gyldighet på 10 måneder fra utstedelsesdato.

Formular A skal være trykket og utfylt på engelsk eller fransk i samsvar med anmerkningene som er påført baksiden av formularet. Er det utfylt for hånd skal det være skrevet med blekk og i blokkskrift.