Gå til innhold

De ulike opprinnelsesbevisene i GSP-ordningen

For at du skal få preferanse for varer fra GSP-land må det følge med et opprinnelsesbevis.

Følgende opprinnelsesbevis kan benyttes:

  • REX opprinnelseserklæring
  • REX erstatningsopprinnelseserklæring ved import via EU og Sveits, eller ved reeksport fra Norge til EU og Sveits.
  • Formular A fra enkelte land

 

REX opprinnelseserklæring og erstatningsopprinnelseserklæring

For å kunne utstede en opprinnelseserklæring må eksportøren være registrert med et gyldig REX-nummer i REX-systemet. Det er imidlertid mulig for uregistrerte eksportører å utstede opprinnelseserklæringer for sendinger av opprinnelsesvarer, der verdien ikke overstiger EUR 6 000. 

For varer som er fremstilt i sin helhet jf tollforskriften § 8-4-32 skal det anføres bokstaven «P». For tekstiler som er helt fremstilt i ett land kan det således etter denne bestemmelse anføres bokstaven «P».

For varer som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet jf. tollforskriften § 8-4-33 skal det anføres bokstaven «W», etterfulgt av HS-nummeret.

Dersom du skal eksportere en vare som skal inngå i produksjonen av en annen vare i et GSP-land må du bruke REX opprinnelseserklæring. Det er et krav at den eksporterte varen er et opprinnelsesprodukt.

"Norway cumulation" må anføres på erklæringen.

Opprinnelsesbevis Formular A

Dette opprinnelsesbeviset vil kun bli godtatt for forsendelser med opprinnelse i Kina, Guatemala og Ecuador. Ellers så skal det brukes REX opprinnelseserklæring eller erstatningsopprinnelseserklæringer.

Kina og Guatemala avventer ferdigforhandlede frihandelsavtaler med hhv. Norge og EFTA og vil derfor ikke tiltre REX-systemet. Frihandelsavtalen mellom EFTA og Ecuador trådte i kraft 1. november 2020. De går dermed ut av GSP-ordningen 1. februar 2021 og kan bruke Formular A ut januar 2021.

Formular A brukes dersom varene kommer direkte fra Kina, Guatemala eller Ecuador til Norge. Hver sending skal følges av et opprinnelsesbevis. Ved fortolling er det et krav at det skal være utfylt og attestert fra GSP-landet, og varemottaker må være et norsk firma eller person.

Det er tillatt med transittforsendelser av varer som utgjør én enkelt sending gjennom et eller flere land, også med omlasting eller midlertidig lagring. Fortolles varene inn i et annet land mister de sin opprinnelse og du må betale full toll ved innførsel til Norge.

Det er ikke tillatt å gjøre noe med varene underveis, unntatt det som er nødvendig for å bevare dem i god stand (se tollforskriften § 8-4-38-b).

For varer som er fremstilt i sin helhet jf tollforskriften § 8-4-32 skal det anføres bokstaven «P» i boks 8. For tekstiler som er helt fremstilt i ett land kan det således etter denne bestemmelse anføres bokstaven «P».

For varer som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet jf. tollforskriften § 8-4-33 skal det anføres bokstaven «W», etterfulgt av HS-nummeret.

gsp_opprinnelsessertifikat.pdfSlik skal Formular A se ut (694 kB)

Erstatningssertifikat Formular A

Skal ikke lenger brukes, da REX erstatningsopprinnelseserklæring skal benyttes. 

Opprinnelsesbevisene er tidsbegrenset

Uansett hvilket opprinnelsesbevis som brukes har de en gyldighet på 10 måneder fra utstedelsesdato.

Formular A skal være trykket og utfylt på engelsk eller fransk i samsvar med anmerkningene som er påført baksiden av formularet. Er det utfylt for hånd skal det være skrevet med blekk og i blokkskrift.