Gå til innhold

Har du en henvendelse som gjelder en sak som allerede har et saksnummer? Se her.

Dersom ikke annet er avtalt med saksbehandler skal alle henvendelser og tilleggsopplysninger til en sak som allerede har fått et saksnummer sendes inn ved bruk av skjema i Altinn