Gå til innhold

Luftfartøy og varer til luftfartøy

For å få avgiftsfritak for luftfartøy må du drive yrkesmessig luftfartsvirksomhet. Det betyr at du må ha driftstillatelse eller konsesjon etter luftfartslovens regler for å kunne få fritak.

Vær oppmerksom på at du ikke nødvendigvis får avgiftsfritak selv om du har driftstillatelse eller konsesjon. Hvis luftfartøyet du importerer ikke skal brukes i virksomheten som gir grunnlag for konsesjonen eller driftstillatelsen, faller ikke luftfartøyet inn under fritaket. Kjøp av luftfartøy til bruk i annen luftfartsvirksomhet, herunder privat bruk, gir ikke rett til avgiftsfritak.

Hvilke luftfartøy og varer til luftfartøy som er omfattet av fritaket går frem av merverdiavgiftsloven § 7-4.

Skatteetaten har ansvaret for merverdiavgift, herunder denne fritaksbestemmelsen. Les mer hos Skatteetaten.