Gå til innhold

Alle pågående høringer

Her finner du høringer som Tolletaten gjennomfører ved endringer av regelverk.  

Å ha en sak ute på høring vil si at den som gjennomfører høringen ønsker å «høre» hva partene som endringene får følger for, har å si om et forslag. Det kan være offentlige eller private institusjoner, virksomheter og andre departement. Bakgrunnen er ønsket om å vurdere konsekvensene av offentlige tiltak på best mulig vis. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringsordningen er formelt regulert i utredningsinstruksenAt en sak er på offentlig høring går ut på at alle som ønsker det, kan sende inn en vurdering av saken.  

Hver sak inneholder et høringsbrev, høringsnotat, høringsliste og eventuelle andre dokumenter som hører til saken. Tolletaten vil publisere høringssvarene når vi får de inn.