Gå til innhold

Fôr og fôrvarer

Skal du importere fôrvarer, må du være registrert hos Mattilsynet. Det er du som importør som har ansvaret for at fôrvarene er i samsvar med regelverket.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheter som importerer fôr og fôrvarer gjør dette i tråd med regelverket og kan dokumentere dette. Mattilsynet har også plikt til å veilede om regelverket.