Gå til innhold

EORI-nummer og norske aktører som trenger dette for ICS2

Skal du forhåndsvarsle inn til EUs sikkerhetssone må du ha et EORI-nummer. Er du kun mottaker av varer trenger du ikke et EORI-nummer. 

EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number) er et unikt identitetsnummer (kundenummer) hos tollmyndighetene i EU. Det starter med landkoden til EU-landet som har tildelt dette, og følges av et nummer som er unikt i dette landet. 

Disse trenger EORI-nummer

Er du en økonomisk aktør som skal sende varer fra et tredjeland inn til EUs sikkerhetssone, må du forhåndsvarsle disse varene gjennom EUs informasjonssystem ICS2 (Import Control System versjon 2). For å få tilgang til å utveksle meldinger med EU/ICS2 (sende et forhåndsvarsel) må du være registrert med et EORI-nummeret. I ICS2 sammenheng er det transportør som er ansvarlig for å sende inn forhåndsvarsel til EU, ikke varemottakar. 

  • Er du kun mottaker av varene trenger du ikke EORI-nummer.

Slik skaffer du deg et EORI-nummer

EORI brukes ikke i Norge. Her har norske og utenlandske aktører enten organisasjonsnummer eller bedriftsnummer som identifiserer virksomheten i kommunikasjonen med Tolletaten.

Som nevnt ovenfor er det kun virksomheter og personer som utveksler elektronisk informasjon direkte med tollmyndightene i EU som må ha et EORI-nummer som identifikasjonsnummer. Er disse ikke etablert i EU sitt tollområde, kan det søkes tollmyndighetene i et EU-land om tildeling av EORI-nummer. Vi henvender ofte norske aktører til svenske tollmyndigheter. Det svenske Tullverket har egne sider med informasjon om hvordan du går frem for å utveksle meldinger med EU og inn til deres fellestjeneste, Common Repository (CR). 

Videre må det bestilles signeringssertifikat/sikkerhetssertifikat. Sertifikatet må skaffes fra godkjente utstedere som er listet opp hos EUs LOTL (List of Trusted Lists). 

Du kan lese meir om EORI-nummer på nettsidene til EU-kommisjonen

 Det er verdt å merke seg at forhåndsvarslingsplikten gjelder på nåværende tidspunkt alle typer flyfraktforsendelser, inkludert ekspress- og postforsendelser på fly. Varer som fraktes med andre transportmidler (vei, sjø og tog) vil ikke bli implementert i ICS2 før i 2024. 

Foresendelser direkte til og fra EU

Dersom du kun importerer varer fra EU eller eksporterer varer til EU trenger du ikke EORI-nummer. Da er det ikke din virksomhet, men importøren/eksportøren i EU som utveksler informasjon med tollmyndighetene i EU. Enten selv direkte eller ved å bruke en speditør/agent. 

Spørmål og svar

Vi får en rekke spørsmål om EORI-nummer. Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi har mottatt. 

Spørsmål Svar
Virksomhet A: Vi er et amerikansk selskap og trenger EORI-nummer på alle norske kunder. Norske virksomheter er ikke pliktig til å registrere seg med EORI-nummer når de kun er mottaker av en forsendelse. 
Vi har et datterselskap i Tyskland og trenger da EORI-nummer. Dere trenger kun EORI-nummer i de tilfeller dere er etablert i et EU-land eller som norsk virksomhet skal sende et forhåndsvarsel. I dette tilfelle vil deres datterselskap registrere EORI i Tyskland. 
Vi har fått beskjed av vår leverandør om at vi må ha et EORI-nummer, trenger vi det? Hvis dere skal stå for innsending av en elektronisk melding til EU trenger dere et EORI-nummer. Hvis dere kun er mottaker, trenger dere ikke et EORI-nummer.
Hvordan får jeg registrert min virksomhet med EORI-nummer? Du kan henvende deg til det landet du først skal sende melding til. Vet du det ikke ennå kan søknaden sendes til et hvilket som helst EU-land.
Er det endringer i krav om EORI-nummer fra 1. mars 2023? Det er ingen endringer i krav om EORI fra denne datoen, men da startet forhåndsvarsling av flyfrakt. De som sender inn forhåndsvarsel trenger et EORI-nummer.
Vår leverandør i Kina har forespurt om vårt EORI-nummer. Det har vi aldri hatt behov for, trenger vi det nå? Hvis du kun er mottaker av varene og ikke skal sende inn elektronisk forhåndsvarsel, trenger du ikke et EORI-nummer. Det eneste du da trenger å være registrert med er organisasjonsnummer i Norge. 
Jeg finner ikke noe sted hvor jeg kan søke etter EORI-nummer. Du kan ikke søke om dette i Norge, men søke til et hvilket som helst EU-land. Se blant annet på svenske Tullverkets nettsider

 

Sjekk om eit EORI-nummer er gyldig