Gå til innhold

Tømmer, trelast og treemballasje

Når du skal importere trevarer, må et sunnhetssertifikat følge varene. Mattilsynet skal godkjenne og registrere importen.

Ønsker du godkjenning for behandling og merking av treemballasje i henhold til internasjonal standard ISPM 15, må du være registrert i Mattilsynets plantehelseregister.