Gå til innhold

Tømmer og trelast med mer

Når du skal importere trevarer, må et sunnhetssertifikat følge varene. Mattilsynet skal godkjenne og registrere importen.

Krav til sunnhetssertifikat og melding om import til Mattilsynet gjelder i hovedsak for tømmer og en rekke varer fremstilt av bartrær med opprinnelse i ikke-europeiske land samt Portugal. Noen varer fremstilt av løvtrevirke med opprinnelse i et begrenset antall land har de samme kravene.

For treemballasje som er i bruk i importsendinger gjelder spesielle krav til merking i henhold til den internasjonale standarden ISPM 15.