Gå til innhold

Midlertidig import til Norge

Hvis du skal importere varer midlertidig til Norge, er det egne ordninger for deklarering. For noen varer kan du da unngå å betale tollavgift og andre avgifter mot at du stiller en sikkerhet eller garanti.

Du skal deklarere varer som midlertidig import, når du skal bruke varene en begrenset periode i Norge. Det gjelder for eksempel varer som skal repareres eller stilles ut, yrkesutstyr, spesialverktøy eller dyr til avl.

For å unngå å betale tollavgifter og andre avgifter ved midlertidig import stilles det i de fleste tilfeller krav til sikkerhet (garanti).

Følgende varer kan du likevel importere midlertidig, uten å stille sikkerhet:

 • yrkesutstyr av mindre verdi (under 10 000 kroner)
 • kjøretøy
 • fritidsbåter og privatfly
 • containere
 • produksjons- og kringkastingsutstyr
 • jernbanemateriell
 • varer til bruk ved større ulykker og naturkatastrofer
 • reisegods for turister

Les om vilkårene for midlertidig import uten sikkerhetsstillelse i:

Hvis du har importert varer midlertidig og betalt tollavgift og andre avgifter, kan du søke om refusjon av tollavgift og andre avgifter når varene er gjenutført. Som næringsdrivende vil du som hovedregel ikke få refundert merverdiavgift fordi virksomheter har en egen fradragsordning med skattemyndighetene.

Tollavgiftsfritak mot å stille sikkerhet

For følgende varer kan du få tollavgiftsfritak ved å stille sikkerhet for tollavgift og andre avgifter:

 • yrkesutstyr av større verdi (over 10 000 kroner)
 • varer til fremvisning eller demonstrasjon på varemesser, utstillinger og liknende
 • utstyr til sirkus og tivoli
 • utstyr til kultur- og idrettsarrangement
 • varer til testing
 • spesialverktøy
 • vitenskapelige instrumenter
 • dyr til avl
 • velferdsmateriell til sjømenn

Aktuelle måter å stille sikkerhet på:

 • depositum
 • bankgaranti
 • via tollkredittkontoen
 • ATA-carnet

Les om vilkårene for midlertidig import mot å stille sikkerhet i:

ATA-carnetet

ATA-carnetet er et alternativ til en deklarasjon for midlertidig import, som i tillegg fungerer som sikkerhet for tollavgift og andre avgifter.

Rundskriv

Rundskriv om midlertidig innførsel