Gå til innhold

Utførsel av brukte motorkjøretøyer - opprinnelsesbevis

Kontroller har vist at eksportører av brukte motorkjøretøyer ofte ikke kan dokumentere opprinnelsen. Tolletaten vil derfor forsterke kontrollen ved attestasjon av EUR.1.

Kontrollen av opprinnelsesbevis utstedt i Norge har vist at det i mange tilfeller ikke har vært mulig for eksportøren å dokumentere opprinnelsen. Det dreier seg i hovedsak om brukte lastebiler.

Lastebiler og andre motorkjøretøyer er tollfrie ved import til Norge. Det er sannsynlig at eksportøren i EU har valgt å søke om refusjon av toll som ble betalt for innsatsvarene som ble brukt ved produksjonen (drawback).

Når det er gitt drawback regnes varen ikke lenger som et opprinnelsesprodukt. Den utenlandske eksportøren kan derfor ikke utstede et opprinnelsesbevis i tillegg. I slike tilfeller kan det derfor heller ikke utstedes opprinnelsesbevis ved gjenutførsel fra Norge.

 

Krav til dokumentasjon 

Eksportør den samme som importør

Du må kunne legge frem opprinnelsesbevis (EUR.1.eller opprinnelseserklæring) for importen til Norge før Tolletaten kan attestere EUR.1.

 

Eksportør er en annen enn importør

Du må legge frem en leverandørerklæring fra importøren.  

Tolletaten kan kreve å få gjort nødvendige undersøkelser vedrørende varens opprinnelsesstatus før EUR.1 attesteres. Du har ikke krav på å få EUR.1. attestert på utførselstidspunktet hvis Tolletaten ønsker å gjøre slike undersøkelser.   

Leverandørerklæring

For kjøretøy som er importert for mer enn 10 år siden kan det godtas en leverandørerklæring fra importør, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon, jf EØS-avtalens forklarende anmerkninger art. 15 til protokoll 4.