Gå til innhold

Valuta

Hvis du skal ha med deg valuta tilsvarende mer enn 25 000 kroner til eller fra Norge, må du melde ifra til Tolletaten. 

Melder du ikke fra, risikerer du å måtte betale 20 prosent av hele beløpet i straffegebyr eller bli politianmeldt. 

Det er ikke forbudt å ha med seg valuta eller andre betalingsmidler over 25 000 kroner til eller fra Norge, men du må melde ifra om det (deklarere) før du reiser. Du skal ikke betale avgift av beløpet. Regelen gjelder norske og utenlandske sedler, mynter, anonyme betalingskort (f. eks. gavekort) og andre betalingsmidler.

Du deklarerer beløpet ved å fylle ut et deklarasjonsskjema. Du må fylle ut skjemaet i to eksemplarer. Ut av Norge leverer du skjemaene på nærmeste tollkontor i forbindelse med selve utreisen fra Norge. Ved reise inn til Norge, må du gå på rød sone og levere skjemaene der.

Straffegebyr hvis du ikke melder ifra

Hvis du ikke har meldt ifra om beløp over 25 000, vil Tolletaten ilegge et overtredelsegebyr på 20 prosent av de pengene du har med deg. Beregningen gjøres fra første krone. For eksempel vil en manglende deklarering av 26 000 kroner gi 5 200 kroner i overtredelsegebyr.

Tolletaten beslaglegger hele beløpet ved mistanke om kriminalitet

Hvis inn- og utførsler av valuta og andre betalingsmidler mistenkes å være forbundet med kriminalitet, anmelder Tolletaten forholdet til politiet. Tolletaten beslaglegger da hele beløpet til forholdet er ferdig etterforsket.

Overføring av penger via banker, finansinstitusjoner og betalingsforetak

Overføring av betalingsmidler (penger) til og fra utlandet via banker og lignende skal du som privatperson ikke rapportere til Tolletaten.

Banker, finansinstitusjoner og betalingsforetak i Norge rapporterer slike overførsler til valutaregisteret.

Regelverk

Vareførselforskriften§ 2-4-2 og § 5-4-1