Gå til innhold

Frimerker, sedler og mynter

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av gyldige betalingsmidler. Som gyldig betalingsmiddel menes valuta (av enhver valør) som kan benyttes for å kjøpe en tjeneste eller en vare. 

Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av frimerker, sedler og mynter som samleobjekter. For at sedler og mynter skal kunne innføres som samleobjekter uten beregning av merverdiavgift, må de tidligere ha vært gyldige betalingsmidler i utgiverlandet. Dersom det for eksempel innføres en minnemynt som ikke har vært et gyldig betalingsmiddel, så kan denne ikke innføres som «samleobjekt» i henhold til merverdiavgiftsloven og det skal beregnes merverdiavgift ved innførselen. Ved tvil, så er det importør som må kunne dokumentere at slike sedler og mynter faktisk er eller har vært gyldige betalingsmidler i utgiverlandet.

Ikke fritak for frimerker som du kan bruke

Frimerker som du kan benytte som frankeringsmidler i Norge og som omsettes til pålydende, regnes ikke som samleobjekter og du kan derfor ikke få fritak.

Skatteetatens ansvar fra 1. januar 2017

Skatteetaten overtok forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel 1. januar 2017. For mer informasjon om fritak for merverdiavgift ved innførsel av frimerker, sedler og mynter, gå til http://www.skatteetaten.no.

Deklareringsplikt

HUSK: Selv om det ikke skal beregnes merverdiavgift av gyldige betalingsmidler, er det viktig å huske på plikten til å deklarere betalingsmidler over 25 000 kroner ved inn- eller utførsel.