Gå til innhold

Frimerker, sedler og mynter

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder i forhold til deklarering og merverdiavgift når du innfører frimerker, sedler og mynter (valuta) som reisende eller i sending.

Når må du eller transportøren deklarere?

Hvis du reiser til eller fra Norge og har med deg mer enn tilsvarende 25 000 kroner, må du deklarere pengene til Tolletaten på skjema RD-0026. Les mer i denne artikkelen om dette.

Innfører du frimerker, sedler eller mynter i forsendelse, må sendingen bli deklarert til Tolletaten av transportøren.

Innfører du sedler eller mynter som har en annen verdi enn det som er pålydende, skal disse deklareres som en ordinær vare.

Må du betale merverdiavgift?

Du skal ikke betale merverdiavgift på sedler og mynter som er eller har vært gyldige betalingsmidler i utgiverlandet. Som gyldig betalingsmiddel menes valuta av enhver valør som kan benyttes for å kjøpe en tjeneste eller en vare. Ved tvil, er det du som importør som må kunne dokumentere at sedlene og myntene er eller har vært gyldige betalingsmidler i utgiverlandet.

Når du innfører frimerker, sedler eller mynter som ikke er eller har vært gyldige betalingsmidler, men som anses som samleobjekter, må du betale 25 % merverdiavgift, men beregningsgrunnlaget er lavere - 20 % av kjøpesum/verdi inkludert fraktkostnadene.

Vær oppmerksom på at det er strenge kriterier for å klassifisere disse som samleobjekter. Blant annet må de ha numismatisk interesse, for eksempel på grunn av sjeldenhet.

Minnemynter som ikke har vært gyldig betalingsmiddel, er ikke samleobjekt. Hvis du innfører slike minnemynter, må du betale 25 % merverdiavgift av kjøpesummen inkludert fraktkostnadene.

Frimerker som du kan bruke som frankeringsmiddel i Norge og som kan omsettes til pålydende, regnes ikke som samleobjekt, og du får dermed ikke merverdiavgiftsfritak.

Det er Skatteetaten som har forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel. Mer informasjon om merverdiavgiftsfritak, finner du hos Skatteetaten. Her kan du også søke om en bindende forhåndsuttalelse om avgiftsmessige konsekvenser av planlagte handlinger.