Gå til innhold

Bearbeidede landbruksvarer

Landbruksdirektoratet kan innvilge importører redusert råvaretollavgift (RÅK-sats) for bearbeidede landbruksvarer, såkalte RÅK-varer.

Varenummer som er omfattet av forskrift om fastsettelse av nedsatte tollavgiftssatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-importforskriften) er markert med en blå ramme i fanen Import og Generelt i nettversjonen av tolltariffen. I tolltariffen som du finner på Lovdata står det "AGRI" til høyre for de samme varenumrene. For enkelte varenummer er tollavgiftssatsen delt i to der tollavgiftselementet (TL) er fast og råvaretollavgiften (RT) etter søknad kan reduseres. Varenummer med kun tollavgift gis ikke ytterligere reduksjon. 

Ingen varer fra EU har tollavgift i tillegg til råvaretollavgift. For varer fra tredjeland er det omvendt, her har nesten alle varer tollavgift i tillegg til råvaretollavgift.

Råvaretollavgiftssatsen deklarerer du med avgiftskode RT 100 i TVINN. Om det skal betales tollavgift deklareres dette med TL 1. 

Deklarering i TVINN når du har tollavgiftsnedsettelse

Har du fått redusert råvaretollavgift fra Landbruksdirektoratet blir denne tollavgiftsnedsettelsen registrert som et individuelt unntaksdokument knyttet til den enkelte importør i TVINN. For å kunne bruke denne må du deklarere korrekte opplysninger i TVINN.

Du bruker disse kodene ved deklarering:

 • rubrikk 33 siste kolonne (tollavgiftsnedsettelse): S
 • rubrikk 44: "USK" + nummer på tollavgiftsnedsettelsen, f.eks. USK 20/R010924

Har du et gyldig opprinnelsesbevis må du referere til dette i rubrikk 44 samt riktig kode i rubrikk 36.

I tollavgiftsnedsettelsen vil det også stå tollavgiftssatsen fra tredjeland. Denne satsen bruker du dersom du ikke har gyldig opprinnelsesbevis.

Om du skal betale tollavgift kommer frem av vedlegg 1 til RÅK-importforskriften.

Satsene fra Landbruksdirektoratet overstiger satsene i tolltariffen

Hvis tollavgiften og råvaretollavgiften i tollavgiftnedsettelsen til sammen overskrider tollavgiftssatsen som er oppgitt som maksimumssats i tolltariffen bruker du tolltariffens sats. 

Deklarering hvis du ikke har tollavgiftsnedsettelse

Har du ikke tollavgiftsnedsettelse bruker du tolltariffens satser. Satsene skal fordeles mellom tollavgift (TL 1) og råvaretollavgift (RT 100).

Se hvordan satsene skal fordeles ved å slå opp på varenummeret i tolltariffen 

Varenummer 21.06.9060 og 35.01.9010 - alternativ tollavgiftssats
Tollavgiftssatsen (TL 1) kan for enkelte landgrupper være i prosent eller i kroner per kg. Her kan du velge den tollavgiftssatsen som gir lavest avgiftsbeløp. Det skal i tillegg beregnes råvaretollavgift. Det er importørens ansvar å påse at den mest gunstige satsen blir brukt.

Eksempel på utregning for varenummer 21.06.9060:

I eksempelet er varens vekt 4000 kg og tollverdien 55 000,-. 

 • Alternativ 1 - utregning etter satsene i RÅK-importforskriften 
  Råvaretollavgift deklareres med sats som angitt i tabell og tollavgift deklareres med sats i prosent av verdien som angitt i tabellen: 
  4000 kg x 3,92 = 15 680,- + 55 000 kr x 25,5 % = 14025,- = 29 705,-. 

 • Alternativ 2 - utregning etter satsene i tolltariffen 
  Råvaretollavgift deklareres med sats som angitt i tabell og tollavgift deklareres med sats per kg som alternativ sats angitt i tabell: 
  4000 kg x 3,92 = 15 680,- + 4000 kg x 16,81 = 67 240,- = 82 920,- 

I dette tilfellet bruker du alternativ 1 da denne gir lavest tollavgiftssats. 

Utregning for varenummer 21.06.9094, 21.06.9095 og 21.06.9098
Har du tollavgiftsnedsettelse skal satsen fra den deklareres som RT 100. Har du ikke opprinnelsesdokumentasjon skal du i tillegg beregne tollavgift. Dersom summen av tollavgift og råvaretollavgift overskrider tolltariffens sats bruker du kun denne. Den deklareres som TL 1. Har du ikke tollavgiftsnedsettelse skal du også bruke tolltariffens sats. 

Eksempel på utregning:

I eksempelet er varens vekt 1000 kg og tollverdien 120 000,-. Satsen for tollavgiftsnedsettelse er 6,75 kr per kg.  

 • Alternativ 1 - utregning etter satsene i RÅK-importforskriften 
  Råvaretollavgift deklareres med sats fra tollnedsettelsen og tollavgift deklareres med sats i prosent av verdien som angitt i vedlegg 1 til forskriften: 
  1000 kg x 5,76 = 5760,- + 120 000 kr x 25,5 % = 30 600,- = 36 360,-. 

 • Alternativ 2 - utregning etter satsene i tolltariffen 
  Tollavgift deklareres med sats per kg som angitt i tolltariffen: 
  1000 kg x 31,71 = 31 710,- 

I dette tilfellet bruker du alternativ 2 da denne gir lavest tollavgiftssats 

Landbruksvarer til teknisk bruk

Landbruksvarer til teknisk bruk kan få nedsatt tollavgiftsats på særskilt grunnlag. Du må sende søknaden til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.