Gå til innhold

Forskningsavgiften

Du må betale forskningsavgift på importerte landbruksprodukter som brukes i produksjon av nærings- og nytelsesmidler, samt i produksjon av kraftfôr til husdyr.

Landbruksdirektoratet krever inn avgiften på norskprodusert kjøtt, egg, melk, korn, norskproduserte vegetabilier og honning. På importerte landbruksprodukter beregnes forskningsavgiften på deklarasjonen ved prosedyren overgang til fri disponering.

Kommer varen i retur etter bearbeiding i utlandet skal det også betales forskningsavgift.

Unntakene er:

  • Forskningsavgift ble betalt ved produksjon i Norge.
  • Forskningsavgift ble betalt da varen ble innført til Norge første gang.

Lov og forskrift