Gå til innhold

Forskningsavgiften

Du må betale forskningsavgift på importerte landbruksprodukter som brukes i produksjon av nærings- og nytelsesmidler, samt i produksjon av kraftfôr til husdyr.

Landbruksdirektoratet krever inn avgiften på norskprodusert kjøtt, egg, melk, korn, norskproduserte vegetabilier og honning. På importerte landbruksprodukter beregnes forskningsavgiften på tolldeklarasjonen.

Gjeninnførsel

Kommer varen i retur etter bearbeiding i utlandet skal det også betales forskningsavgift.

Unntakene er

  • forskningsavgift ble betalt ved produksjon i Norge
  • forskningsavgift ble betalt da varen ble innført til Norge første gang

Lov og forskrift