Gå til innhold

Nye tobakks- og nikotinprodukter

En godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter trådte i kraft 1. juli 2021 jf. forskrift om godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter

Virksomheter som ønsker å importere og/eller selge tobakks- og nikotinprodukter som ikke har vært på det norske markedet tidligere (før 19. mai 2014), må søke Helsedirektoratet om godkjenning av disse produktene. Les mer om ordningen på nettsidene til Helsedirektoratet

E-sigaretter og vannpipetobakk omfattes ikke av godkjenningsordningen, jf. forskriften § 7

E-sigaretter vil omfattes av en egen registreringsordning som ventes å tre i kraft i 2023. 

Les mer om e-sigaretter på nettsidene til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). 

Frem til det nye regelverket trer i kraft er det fremdeles forbudt å importere, produsere og omsette nikotinholdige e-sigaretter (inkludert den tilhørende e-væsken/e-liquid) i Norge. Privatpersoner som skal bruke nikotinholdige e-sigaretter som røykeavvenningsprodukt kan likevel importere dette lovlig fra utlandet jf. forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2. Tolletaten kan be om at det fremlegges en resept eller legeerklæring på at produktet er ment for røykeavvenning.