Gå til innhold

Kjemikalier

Skal du importere kjemikalier, har du ulike plikter avhengig av om din vare er et stoff, en stoffblanding eller et produkt.

Det første du må gjøre er å sjekke om ditt stoff, stoffblanding eller produkt er omfattet av det europeiske kjemikalieregelverket REACH og CLP. Dette vil avgjøre hvilke plikter du har ved import av slike varer.

Det europeiske kjemikalieregelverket (REACH) om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. I Norge er dette regelverket tatt inn i REACH-forskriften.

CLP regulerer farlige kjemiske stoff og stoffblandinger (klassifisering og merking).

I Norge er det Miljødirektoratet som er ansvarlig myndighet.