Gå til innhold

Avslutta høyringar

Her finn du høyringar Tolletaten har stått for på vegne av Finansdepartementet. Høyringane er avslutta.

04.09.2019 Høring - tolltariffen 2020
14.05.2019 Høring - endring i tolloven § 5-10 kjøtt fra egen jakt
27.02.2019 Mobilapplikasjon for reisegods
21.08.2018 Høring - tolltariffen 2019
19.02.2018 Høring - foreløpig deklarering
06.09.2017 Høring - tolltariffen 2018
07.02.2017 Høring - forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for kunstverk
29.09.2016 Høring - nye opprinnelsesbevis for GSP (REX-systemet)
21.12.2015 Høring - flypassasjeravgift
13.11.2015 Endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft - landstrøm og datasentre - høring
19.10.2015 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. - høring
25.08.2015 Tolltariffen 2016 - forslag til nye oppdelinger - høring
10.08.2015 Høring av endring i særavgiftsforskriften – HFK/PFK-avgift
05.08.2015 Endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler - høring
02.07.2015 Avgift på elektrisk kraft - registrering- og oppgaveplikt etter særavgiftsregelverket - høring
19.06.2015 Høring av endring i tollforskriften – SafeSeaNet
10.03.2015 Høring - endring i særavgiftsforskriften – innføring av avgift på poser av plast og papir
22.12.2014 Offentlig høring – forslag til endringer i forskrift om engangsavgift – innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner
12.08.2014 Mineralske produkter – avgiftsfritak for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart - høring
12.08.2014 Endringer i særavgiftsforskriften - NOx-avgift - høring
12.08.2014 Forslag til endringer i midlertidigforskriften - høring
12.08.2014 Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - høring
12.08.2014 Tolltariffen 2014 - høring
12.08.2014 Endringer i særavgiftsforskriften - kodifisering av etteroppgjørsordningen for forhandlere av naturgass og LPG - høring
12.08.2014 Forslag til endring av tolloven § 3-3 og tollforskriften - høring