Gå til innhold

Avslutta høyringar

Her finn du høyringar Tolletaten har stått for på vegne av Finansdepartementet. Høyringane er avslutta.

09.02.2023 Høring – forslag til endringer i forskrift om inn- og utførsel av varer kapittel 2-1
26.10.2022 Høring – forslag om utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt og forslag til enkelte mindre endringer (del 1)
29.08.2022 Tolltariffen 2023 - forslag til nye oppdelinger - høring
08.07.2022 Høring - forskrifter til lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift
04.07.2022 Høring - tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid - endringer i tollforskriften og merverdiavgiftsforskriften
02.05.2022 Høring - endring i tollforskriften § 5-4-1 - vilkårene for tollfritak for varer som innføres fra Svalbard
12.04.2022 Høring - endring i tollforskriften – landbruksvarer som kan innføres toll- og avgiftsfritt av grensebefolkningen
12.04.2022 Høring - endring i tollforskriften – medbrakt proviant i luftfartøy fra utlandet
04.03.2021 Endring i tollforskriften- tilbakehold av IPR-varer
04.03.2021 Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak
15.01.2021 Endring i tollforskriften – oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter
14.12.2020 Endring i tollforskriften - bindende forhåndsuttalelser
17.08.2020 Høring - nye oppdelinger i tolltariffen 2021
25.06.2020 Høring - KvoteAppen
02.05.2020 Høring - endring i tolloven § 5-10 kjøtt fra egen jakt
04.09.2019 Høring - tolltariffen 2020
07.06.2019 Høring - endring av tollforskriften -
21.08.2018 Høring - tolltariffen 2019
06.09.2017 Høring - tolltariffen 2018
07.02.2017 Høring - forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for kunstverk
29.09.2016 Høring - nye opprinnelsesbevis for GSP (REX-systemet)
21.12.2015 Høring - flypassasjeravgift
13.11.2015 Endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft - landstrøm og datasentre - høring
19.10.2015 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. - høring
25.08.2015 Tolltariffen 2016 - forslag til nye oppdelinger - høring