Gå til innhold

Avsluttede høringer

Her finner du høringer som Tolletaten har stått for. Høringene er avsluttet. 

26.01.2024 Høring – forslag til endringer i forskrift om inn- og utførsel av varer kapittel 2 (om forhåndsvarsel)
14.11.2023 Forslag om endringer i vareførselsforskriften om opplysningskrav i digital melde- og opplysningsplikt for transport med fartøy, luftfartøy og tog
07.11.2023 Høring om endringer i vareførselsforskriften gjeldende for militærøvelser der NATO-styrker og styrker fra land som er med i Partnerskap for fred deltar
22.08.2023 Tolltariffen 2024 - høring om nye oppdelinger
31.05.2023 Høring – forslag om utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt (del 2)
17.04.2023 Krav til å gi opplysninger om opprinnelse i foreløpig deklarasjon
09.02.2023 Høring – forslag til endringer i forskrift om inn- og utførsel av varer kapittel 2-1
09.12.2022 Høyring om avvikling av mellombels deklareringsunnatak for varer med verdi under 350 kroner, og tiltak for å forberede avviklinga
26.10.2022 Høring – forslag om utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt og forslag til enkelte mindre endringer (del 1)
29.08.2022 Tolltariffen 2023 - forslag til nye oppdelinger - høring
08.07.2022 Høring - forskrifter til lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift
04.07.2022 Høring - tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid - endringer i tollforskriften og merverdiavgiftsforskriften
02.05.2022 Høring - endring i tollforskriften § 5-4-1 - vilkårene for tollfritak for varer som innføres fra Svalbard
12.04.2022 Høring - endring i tollforskriften – landbruksvarer som kan innføres toll- og avgiftsfritt av grensebefolkningen
12.04.2022 Høring - endring i tollforskriften – medbrakt proviant i luftfartøy fra utlandet
04.03.2021 Endring i tollforskriften- tilbakehold av IPR-varer
04.03.2021 Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak
15.01.2021 Endring i tollforskriften – oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter
14.12.2020 Endring i tollforskriften - bindende forhåndsuttalelser
17.08.2020 Høring - nye oppdelinger i tolltariffen 2021
25.06.2020 Høring - KvoteAppen
02.05.2020 Høring - endring i tolloven § 5-10 kjøtt fra egen jakt
04.09.2019 Høring - tolltariffen 2020
07.06.2019 Høring - endring av tollforskriften -
21.08.2018 Høring - tolltariffen 2019