Gå til innhold

Avslutta høyringar

Her finn du høyringar Tolletaten har stått for på vegne av Finansdepartementet. Høyringane er avslutta.

04.03.2021 Endring i tollforskriften- tilbakehold av IPR-varer
04.03.2021 Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak
15.01.2021 Endring i tollforskriften – oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter
14.12.2020 Endring i tollforskriften - bindende forhåndsuttalelser
17.08.2020 Høring - nye oppdelinger i tolltariffen 2021
25.06.2020 Høring - KvoteAppen
02.05.2020 Høring - endring i tolloven § 5-10 kjøtt fra egen jakt
04.09.2019 Høring - tolltariffen 2020
07.06.2019 Høring - endring av tollforskriften -
21.08.2018 Høring - tolltariffen 2019
06.09.2017 Høring - tolltariffen 2018
07.02.2017 Høring - forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for kunstverk
29.09.2016 Høring - nye opprinnelsesbevis for GSP (REX-systemet)
21.12.2015 Høring - flypassasjeravgift
13.11.2015 Endring av særavgiftsforskriften - elektrisk kraft - landstrøm og datasentre - høring
19.10.2015 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. - høring
25.08.2015 Tolltariffen 2016 - forslag til nye oppdelinger - høring
10.08.2015 Høring av endring i særavgiftsforskriften – HFK/PFK-avgift
05.08.2015 Endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler - høring
02.07.2015 Avgift på elektrisk kraft - registrering- og oppgaveplikt etter særavgiftsregelverket - høring
19.06.2015 Høring av endring i tollforskriften – SafeSeaNet
10.03.2015 Høring - endring i særavgiftsforskriften – innføring av avgift på poser av plast og papir
22.12.2014 Offentlig høring – forslag til endringer i forskrift om engangsavgift – innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner
12.08.2014 Mineralske produkter – avgiftsfritak for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart - høring
12.08.2014 Forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - høring