Gå til innhold

Tollfrihet eller redusert toll

Bruker du de forskjellige frihandelsavtalene, kan du få lavere toll eller tollfrihet. Dette kalles preferansetollbehandling. Det er kun toll på næringsmidler (matvarer mv.) og tekstiler.

For å få denne muligheten må følgende krav være oppfylt 

  • varen din må være omfattet av en frihandelsavtale
  • det må foreligge et opprinnelsesbevis
  • du må fremme krav om preferansetollbehandling

Du må betale merverdiavgift (moms) og eventuelle særavgifter selv om varen din er omfattet av en frihandelsavtale.

Omfattet av en frihandelsavtale

I alle avtalene er det krav som må være oppfylt for at varen skal få opprinnelse. Kravene varierer i forhold til hva slags vare det er snakk om. Hvilke krav som gjelder for din vare finner du i opprinnelsesreglene til frihandelsavtalene. I mange tilfeller kan du justere produksjonsprosessen slik at den innfrir disse kravene.

Opprinnelsesreglene gir retningslinjer for varens nasjonalitet og hvilke fordeler og plikter varens opprinnelse medfører for deg. De er tatt inn i vedlegg til den enkelte frihandelsavtale, i form av protokoller eller annekser.

Vilkår for preferansetollbehandling

For at du skal kunne få preferansetollbehandling ved import, er det enkelte vilkår du må oppfylle. Det er du som importør som er ansvarlig for dette.

For å få preferansetollbehandling må følgende krav være oppfylt

  • varen må være del av den aktuelle frihandelsavtalens vareomfang
  • det må foreligge et gyldig opprinnelsesbevis
  • varene må oppfylle territorialitetsprinsippet og forsendelsesregelen
  • du må selv sette fram krav om preferansetollbehandling.

Du fremmer krav om preferansetollbehandling når du fortoller varen i TVINN. Du kan også kreve dette i ettertid om du ikke har et opprinnelsesbevis ved importen.

Opprinnelsesbevis

Det er flere former for opprinnelsesbevis. De mest brukte er varesertifikat EUR 1 og opprinnelseserklæring. 

Tollsatser

Du finner tollsatsene ved å gjøre oppslag i tolltariffen

For å finne riktig tollsats må du vite varens varenummer.

Er du usikker på varenummeret kan du be oss om en bindende klassifiseringsuttalelse.