Gå til innhold

Gaver sendt fra utlandet

Får du tilsendt en gave fra en privatperson bosatt i utlandet, er den toll- og avgiftsfri hvis verdien på varen er 1 000 norske kroner eller mindre.

En gavesending er en vare som sendes uten noen form for vederlag fra privatpersoner bosatt i utlandet til privatpersoner i Norge. Dette forutsetter at verdien på varen uten frakt er 1 000 norske kroner eller mindre. Du kan motta gaver avgiftsfritt så lenge den skal brukes av deg eller din familie.

Sendingens verdi

Det er den enkelte sendings vareverdi som er avgjørende for om du må betale toll- og avgifter. Fritaket for avgiften gjelder ikke hvis en sending inneholder flere pakker til samme mottaker, selv om pakkene hver for seg har en verdi på 1 000 kroner eller mindre.

Hvis sendingen derimot inneholder flere atskilte pakker til flere forskjellige mottakere, kan de innføres avgiftsfritt hvis det den enkelte mottar er på 1 000 kroner eller mindre.

Spesielle tillatelser

Noen varer kan du ikke sende til Norge uten å ha spesielle tillatelser. Eksempler på slike varer er visse typer våpen, planter og matvarer.

Strenge regler for matvarer i gavesendinger

Det er strenge restriksjoner for å kunne motta matvarer i gave fra land utenfor EU.

Ikke send tobakk som gave

Fra 1. juli 2017 ble kravene til merking av tobakksvarer skjerpet og det er ingen unntak for gavesendinger.

Gavesendinger du må betale for

Det skal beregnes innførselsavgifter for gaven dersom den:

  • har en verdi over 1 000 kroner
  • sendes fra en person bosatt i Norge, som oppholder seg midlertidig i utlandet
  • er kjøpt av en privatperson i utlandet, men sendes fra for eksempel forretningen der varen er kjøpt
  • er gitt til bruk i næringsvirksomhet, for eksempel for gratisutdeling til bedriftens kunder
  • er betalt helt eller delvis. Eksempel på dette kan være vervepremier du mottar fra firma i utlandet.
  • Inneholder alkohol- eller tobakksvarer

  • Les hvordan du regner ut merverdiavgiften
Fant du det du lette etter?