Gå til innhold

Gaver sendt fra utlandet

Skal du handle gaver i utlandet til andre på nettet, eller motta gaver fra slekt og venner i utlandet, finner du det du trenger å vite her. 

Du kan motta en gavesending fra utlandet avgiftsfritt når verdien er 1 000 kroner eller lavere. For at du skal få avgiftsfritak, må pakken sendes fra en privatperson bosatt i utlandet til deg som privatperson bosatt i Norge. I tillegg kan det være restriksjoner eller forbud mot å sende visse typer varer som gave. Det kan du lese mer om lenger ned.

Du kan altså ikke få nettbutikken til å sende gaven direkte til personen du ønsker å gi gaven til. Pakken må da fortolles på ordinær måte. Bestiller du julegaver til andre fra utlandet som du selv mottar for å gi videre senere, gjelder akkurat de samme importreglene som når du bestiller varer til deg selv.

Hvis du mottar gaver til alle i familien i samme pakke, er den også avgiftsfri hvis verdien på gavene til hvert enkelt familiemedlem er 1 000 kroner eller mindre. Det betyr at hvis dere er fem i familien, kan sendingen ha en verdi på inntil 5 000 kroner så lenge gavene er merket til de forskjellige familiemedlemmene, og verdien til hver enkelt mottaker er 1 000 kroner eller lavere. Avsender må tydelig merke sendingen med dette, både utenpå og i transportdokumentene.

Gavesending til utlandet

Skal du sende en gave fra Norge til en mottaker i et annet land, må du være oppmerksom på at de forskjellige landene har ulike regler. Du må ta kontakt med mottakerlandets tollmyndigheter eller ambassader for mer informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder for innførsel av gavesendinger i landet du skal sende gaven til.  

Ofte stilte spørsmål

En gavesending er en sending fra en privatperson bosatt i utlandet til en privatperson i Norge. Det er et krav at mottaker ikke skal betale noe for gaven, og den skal være til eget privat bruk. Sendingen er fritatt for toll og avgifter hvis verdien på gaven er 1 000 kroner eller lavere. I tillegg kan det være restriksjoner eller forbud mot å sende visse typer varer som gave, og alkohol er unntatt fra fri innførsel som gave. Du finner mer informasjon om dette under de andre spørsmålene og svarene.

Alle sendinger fra utlandet blir sendt med en transportør. Ved ankomst Norge, blir gavesendingen lagt inn på lageret til transportøren. Hvis gavesendingens verdi er 1 000 kroner eller lavere, vil mottaker få den utlevert. Er verdien over 1 000 kroner, vil transportøren fortolle den.

Det er transportøren som fortoller gavesendingen, og de tar kontakt med mottaker i Norge hvis det er behov for mer informasjon. Det er derfor viktig at avsender skriver hva sendingen inneholder og den reelle verdien på pakken / i følgedokumentene, slik at transportøren kan fortolle den raskt.

Når transportøren har fortollet sendingen, vil mottaker i Norge få den utlevert, og mottaker betaler toll og avgifter til transportøren. Mottaker må også betale et fortollingsgebyr til transportøren. Dette er et gebyr som transportørene tar for å fortolle varer, og de har ulike navn på dette gebyret. Eksempler er «Pris forenklet fortolling», «Fortollingsgebyr», «Ekspedisjonsgebyr», «Tollagerkostnad» og «Utleggsgebyr». Har du spørsmål om gebyret, må du ta kontakt med transportøren.

Da må mottaker i Norge betale toll og avgifter av hele gavens verdi inkludert transportkostnadene.

Alkohol er unntatt fra fri innførsel, selv som gave. Hvis sendingen inneholder alkohol, må mottaker i Norge betale toll og avgifter selv om verdien er under 1 000 kroner.

Les mer her.

Tobakk, sigaretter, snus og andre tobakksvarer kan ikke sendes som gave da det er strenge krav til merking. Tobakksvarer må være merket med norsk helseadvarsel i henhold til Merkeforskriften.

Les mer her. 

Ja, men da må gavesendingen komme fra et land innenfor EU / EØS. Sendes dette fra land utenfor EU / EØS, kan det være restriksjoner, og vi anbefaler at mottaker sjekker dette med Mattilsynet.

Les mer her.

Det er lov å motta slike varer når sendingen kommer fra land innenfor EU / EØS. Kommer sendingen fra land utenfor EU/EØS, er det ikke lov. Det er forbudt for privatpersoner å motta kjøtt / kjøttprodukter, melk / meieriprodukter fra land utenfor EU/EØS uten tillatelse fra Mattilsynet. Dette gjelder uansett bearbeiding, også hermetikk.

Les mer her

Ja, du kan sende en pakke som inneholder flere gaver så lenge gavene er til forskjellige mottakere og at verdien på gavene til den enkelte mottaker ikke overstiger 1 000 kroner.  

Avsender må tydelig merke utenpå sendingen og i transportdokumentene at den inneholder gaver til forskjellige mottakere og at verdien til hver enkelt mottaker er 1 000 kroner eller lavere.

Ja, kundene i Norge må betale toll og avgifter av gavene selv om de mottar dem gratis.

Nei, Tolletaten hverken mottar eller lagrer sendinger fra utlandet. Savner du en pakke, må du alltid kontakte transportselskapet for informasjon om hvor den befinner seg.