Gå til innhold

På grensen - oversyn over utgåver

No kjem det ikkje flere utgåver av På grensen. Utgåve nr. 4 frå 2017 var den siste. I framtida skal vi gi lesarane nyheiter på toll.no.

Vel utgåve og les På grensen i pdf-format

På grensen nr. 4/2017

Forside På grensen nr. 4 - 2017
Forside På grensen nr. 4 - 2017

På grensen var med på "Aksjon Grenseløs". I fotoreportasjen har vi vore med på kontroll av passasjerar på tog. Dette er tidenes siste utgåve av På grensen.

På grensen nr.3/2017

Tolletaten har mange kjende tollstader rundt om i heile landet. Vi har besøkt ein av dei mindre kjende i Vauldalen ved Røros. I fotoreportasjen presenterer vi vårt eiget laboratorium, som testar alt mogleg frå narkotika til lekar.

På grensen nr. 2/2017

 

I denne utgåva av På grensen har vi vore både på land og vann.
Bussar som kjem til Noreg blir dagleg stansa for kontroll, og kjem du til Noreg med båt kan du også risikere å bli stansa av ein tollar frå båttjenesten.

På grensen nr. 1/2017

Forside På grensen nr. 1 - 2017
Forside På grensen nr. 1 - 2017

Du kan lese meir om at Tolletaten har oppretta eit nytt etterretningssenter. I fotoreportasjen har vi vore med tollarane i Tollregion Midt-Norge, som har teke i bruk blålys i kontrollverksemda.

På grensen nr. 4/2016

Forside På grensen nr. 4 - 2016.
Forside På grensen nr. 4 - 2016.

På grensen har vore med tollarane på Svinesund og sett korleis dei nyttar ANPR-kamera i smuglarjakten.

På grensen nr. 3/2016

Forsiden til På grensen nr. 3/2016.
Forsiden til På grensen nr. 3/2016.

I denne utgåva har vi sett på korleis Tolletaten og Antidoping Norge jobbar mot doping. I fotoreportasjen har vi vore med tollarar frå Tollregion Vest-Noreg på kontroll av cruiseskip.

Les saka om doping her: Dopingmidlene kommer i posten.

 


På grensen nr. 2/2016

Forside På grensen 2-2016

I denne utgåva har vi sett på piratvarer og den faren dei utgjer både for forbrukarar og verdsøkonomien. Visste du at dei trur at 2,5 millionar arbeidsplassar er gått tapt på verdsbasis på bakgrunn av vareforfalskningar og piratkopiering? Vi gir deg råda så du kan unngå å kjøpe ein piratvare når du er på ferie i sommar.

På grensen har også vore i Sverige og besøkt gode naboar på grensen, og sett resultata av det unike grensetollsamarbeidet mellom landa.


 På grensen nr. 1/2016

Forside På grensen 1-2016

Ein hund etter valuta: Bli med valutasøkshundane Ted og Duke på jobb

Legemidla brennes: Fleire farlege legemidla blir nå brunne.

Fotodokumentaren: Kvart år vert 500 000 liter alkohol destruert. 


 

På grensen nr. 4/2015

Forside På grensen 4-2015

Grenseløs containerjakt:  Norsk toller har suksess med containerprogram, som er et av FNs mest vellykka prosjekter.  

Tollaspiranter: Vi har blitt med to av etatens nyeste ansatte på første skoledag.

Hele landet på nødnett: I 2016 skal alle tollregioner være tilknyttet nødnettet. 


 

På grensen nr. 3/2015

Avslører skjulte smuglerruter: Kjende og ukjende smuglerruter på grusveger og langs skogholt blir brukt av organiserte smuglernettverk for å kome til Noreg. På grensen har vore med på ville vegar.


På jobb med hund: 42 hundar jobbar i dag for Tolletaten. For hundeførerne er hundane både ein kollega og eit familiemedlem.


Fjerner dødsfeller frå vegane: Kvar veke stansar Tolletaten biler overlasta med smuglervarer. Bilene er ofte manipulert for å skjule den enorme vekta dei fraktar.


 På grensen nr. 2/2015

 

Forside På grensen nr. 2 - 2015.
Forside På grensen nr. 2 - 2015.

Smugling i trailer: I 2014 blei det avslørt fleire smuglingsforsøk på trailer. På grensen har vore med Svinesund-tollerne på trailerinkvirering.

Det nye Tolletaten: Arbeidet med prosjekt «Nytt Toll» er i gong for fullt. Når dei utvalde oppgåvene er førte over til Skatteetaten skal det stå ein robust etat att.

Fleire piratkopiar: Piratkopiering og varemerkeforfalsking er eit stadig aukende problem.


På grensen nr. 1/2015

Forside På grensen nr. 1/2015.
Forside På grensen nr. 1/2015.

Samarbeid på grensa: Vi ønskjer å vere ein god samarbeidspartnar for næringslivet, og gjere ein endå betre jobb for samarbeidande etatar på grensa, sa toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse ved markeringa av Verdas tolldag i januar.

Avgifter på flyttefot: Frå 1. januar 2016 tek Skatteetaten over som primær forvaltningsmyndigheit for særavgifter og motorvognavgifter, som til dømes eingongsavgift, og meirverdiavgift ved import.

Kontrollerar konteinar: På grensen har vore med tollarar frå Tollregion Oslo og Akershus på kontroll av konteinarar med mistenkeleg innhald.


På grensen nr. 4/2014

Forside På grensen nr. 4/2014.

Framtidas tollvesen:  Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse leverte Tolletaten si utgreiing om styrkt grensekontroll til finansminister Siv Jensen 18. november. Hovudtrekka er betre kontrollkapasitet, auka kontroll av post- og kurersendingar, meir bruk av moderne teknologi og nye oppgåver.

Tolldagen 2014: 250 representantar frå næringsliv og Tolletaten var til stades på tolldagen 2014.


På grensen nr. 3/2014

Forside På grensen nr. 3 - 2014.
Forside På grensen nr. 3 - 2014

Fotoreportasje: Godsetterretninga på Gardermoen gjer dagleg beslag av syntetisk narkotika i postsendingar frå utlandet.

Nye narkotikatruslar: Ein fersk narkotikarapport frå EU slår fast at dei psykoaktive stoffa skaper nye truslar i den europeiske narkotikamarknaden.

Styrkt grensekontroll: Toll- og avgiftsdirektoratet greier ut tiltak for å styrkje grensekontrollen.


På grensen nr. 2/2014

Forside På grensen nr. 2/2014

Kontrollerte cruiseskip: Tollarane står framfor ei tidkrevjande oppgåve når dei går ombord i eit cruiseskip i Oslo Havn med over 3000 personar om bord.

På grensa mot Russland: Tollarane på Storskog kontrollerer trafikken inn og ut av Russland.

Tollsamarbeid med Finland: I nesten 40 år har Veikko Aaltonen halde stand på grensa mellom Finland og Noreg.


På grensen nr.1/2014

framsida på nr. 1/2014 av På grensen

Kontrollerer bussar dagleg: På grensen har vore med tollarane på Svinesund på kontroll av bussar.

Endra oppgåvefordeling: Regjeringa vil styrkje Tolletatens grensekontroll, og Skatteetaten tek over ansvaret for avgiftene.

Elektronisk omrekning: I løpet av første halvår 2014 vert elektronisk omrekning i TVINN sett i produksjon.