Gå til innhold

Varer med restriksjoner ved import

Før du skal importere en vare, må du sjekke om den har restriksjoner eller forbud knyttet til seg.

At en vare har restriksjoner kan bety at du må søke om tillatelse før du importerer den, eller at spesielle betingelser gjelder for import av varen.

Husk at det også kan være restriksjoner i eksportlandet, for eksempel at du trenger en eksporttillatelse. Hvis du lurer på om det er restriksjoner på varen i eksportlandet, må du undersøke med selger eller myndighetene i det landet du handler.

Varer som ikke har de nødvendige tillatelser, godkjenninger eller merker vil kunne bli holdt tilbake av Tolletaten og i verste fall bli beslaglagt og destruert.