Gå til innhold

Leker

Det er strenge krav til import av leker.

Det er blant annet krav til lekens fysiske, mekaniske, kjemiske, elektriske, brennbare og støyende egenskaper. I tillegg er det krav til merking og emballering av leker. Alle leker skal CE-merkes. Leketøy som appellerer til å bli brukt av barn under tre år og som kan være farlig for barna, skal merkes særskilt.

Det er opp til deg som importør å sørge for at lekene oppfyller kravene.  Leker som ikke er CE-merket eller på annen måte bryter med internasjonale standarder kan være forbudt å innføre, og kan tilbakeholdes av Tolletaten.