Gå til innhold

Ødelagt vare

Noen ganger blir varer ødelagt før de er blitt underlagt prosedyren overgang til fri disponering. Slike varer er avgiftsfrie.

Skadene må ha oppstått under transporten, eller mens varen har vært på tollager.

For å få avgiftsfritak er det et vilkår at varene blir destruert av, eller etter avtale med, Tolletaten.

Hvis varene ikke er fullstendig ødelagte, kan det være aktuelt med delvis nedsettelse av beregningsgrunnlaget.

Regelverk

Tollavgiftsloven § 3-5 Nedsettelse av beregningsgrunnlaget når varen er skadet eller bedervet 

 

Innførsels-mva til Skatteetaten fra 2017

Skatteetaten overtok forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra 1. januar 2017. Her kan du finne mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.

 

TollABC (mer detaljert informasjon)